Thứ hai, 25 Tháng 3 2024 16:51

Cụm, khối thi đua ngành Kiểm sát Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức và hoạt động của các cụm thi đua, khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Công văn số 317/VKS-VP, ngày 11/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc chia cụm, khối thi đua năm 2024, trong các ngày 19, 20, 21/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện) tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Theo đó năm 2024 ngành Kiểm sát Lạng Sơn tổ chức 02 cụm, 01 khối thi đua (Cụm thi đua số 1 gồm: Viện kiểm sát nhân dân thành phố, huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình; Cụm thi đua số 2 gồm: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Đình Lập; Khối thi đua gồm: 08 phòng Viện tỉnh).

 

Đ/c Nguyễn Thúy Liễu - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Khối thi đua các phòng Viện tỉnh

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong cụm, khối thi đua.

Các đơn vị trong cụm, khối thi đua đã bình bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó thi đua năm 2024 (Cụm trưởng, Khối trưởng là Viện kiểm sát nhân dân thành phố, huyện Bắc Sơn, Văn phòng tổng hợp Viện tỉnh; Cụm phó, Khối phó là Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, Tràng Định, phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế về tham nhũng, chức vụ (Phòng 1)). Tại Hội nghị, căn cứ vào đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu công tác, các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá, đưa ra những giải pháp cách làm hay hiệu quả, thiết thực để thực hiện tốt Chỉ thị, Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

 

Đ/c Hồ Ngọc Bích - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Cụm thi đua số 1

 

Đ/c Nông Văn Quảng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Cụm thi đua số 2

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, đảm bảo các nội dung, việc phát động thi đua và ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối. Đồng chí nhấn mạnh, phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024" đề nghị các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, cổ vũ tinh thần công chức, người lao động trong cụm, khối; lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương, ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân; khắc phục mọi khó khăn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội giao năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo trong Cụm, khối thi đua ngành Kiểm sát Lạng Sơn thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị ký Giao ước thi đua năm 2024 với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

 

 

 

Cụm, khối thi đua ngành Kiểm sát Lạng Sơn ký Giao ước thi đua năm 2024

Thành Ngân tổng hợp tin bài

2008 Lượt đã xem