Thứ sáu, 23 Tháng 2 2024 02:27

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn hưởng ứng Tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 111/UBND-VHTT ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về việc hưởng ứng Tuần lễ trang phục các dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2024, vừa qua, lãnh đạo, công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã đồng loạt mặc trang phục dân tộc tại công sở.

Bắc Sơn là huyện miền núi với hơn 90% đồng bào người dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao, Mông…), vì vậy trang phục truyền thống là một thành tố quan trọng tạo bản sắc riêng của từng dân tộc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa nhiều màu sắc. Việc tích cực hưởng ứng Tuần lễ trang phục các dân tộc nhằm đề cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần vào việc giáo dục tình yêu quê hương đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp thêm lòng tự hào trong mỗi cán bộ, công chức để bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa của địa phương.

Một số hình ảnh cán bộ, công chức hưởng ứng Tuần lễ trang phục dân tộc

 

Ngọc Mai - VKSND huyện Bắc Sơn

732 Lượt đã xem