Thứ tư, 07 Tháng 2 2024 18:12

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và triển khai công tác năm 2024

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và triển khai công tác năm 2024. 

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng có đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng.

Tại Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát, kết quả thực hiện công tác thi đua năm 2023; dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát, Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo công khai tài chính cơ quan; công khai tài chính công tác công đoàn; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Tại Hội nghị, cán bộ công chức của các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua của Ngành và địa phương phát động. Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024.

 

Toàn cảnh Hội nghị Viện kiểm sát nhân thành phố Lạng Sơn

Năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân các huyện đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác kiểm sát và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, kết quả đơn vị được công nhận là "Tập thể Lao động tiến tiến", "Tập thể Lao động xuất sắc"; 01 đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, 01 đơn vị được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối; 06 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

  

Toàn cảnh Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024: Viện kiểm sát nhân dân huyện đã bám sát Chỉ thị, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên, trong năm các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã đề ra Kế hoạch thực hiện công tác kiểm sát năm 2024 bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 28/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác kiểm sát năm 2024; Nghị quyết của cấp ủy Đảng và Hội đồng nhân dân năm 2024.

 

Toàn cảnh Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng

 

 Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của trong năm 2023, đề nghị cán bộ, công chức trong đơn vị cố gắng, phấn đấu nỗ lực đạt được những chỉ tiêu công tác đã đề ra trong kế hoạch công tác kiểm sát, thực hiện tốt các khâu công tác trọng tâm, đột phá, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024./.

 

Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trao tặng Bằng khen cho cá nhân

Thành Ngân tổng hợp tin bài

757 Lượt đã xem