Thứ năm, 25 Tháng 1 2024 18:13

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến các Quy định số 131, 132 của Bộ Chính trị

Ngày 25/01/2024, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Quy định số 131) và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định số 132).

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy Viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại 12 điểm cầu.

 

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy Viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, người lao động đã được nghe đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy Viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quy định số 131 và Quy định số 132, đồng thời nhấn mạnh việc Bộ Chính trị ban hành 2 quy định này cho thấy đối tượng của Quy định số 131, 132 là rất đặc biệt, là những cán bộ được các cơ quan Đảng và Nhà nước giao quyền lực rất lớn để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, sự liêm chính của nền công vụ. Quy định cũng chỉ rõ 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán được nhận diện tại Quy định số 131 và 28 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tại Quy định số 132. Những quy định này là cần thiết và kịp thời, nhằm răn đe, chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy Viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh, huyện cần tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, quán triệt, triển khai hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và chỉ đạo sát sao, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị./.

 

Toàn cảnh Hội nghị (Chụp màn hình)

Thành Ngân - Văn phòng tổng hợp

827 Lượt đã xem