Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 09:25

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng đối với 12 Bản án hình sự có hiệu lực pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định.

 

Hội đồng tiêu hủy xem xét, đối chiếu vật chứng

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy xem xét, đối chiếu với từng Bản án, Quyết định chuyển giao vật chứng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho cũng như kiểm tra toàn bộ vật chứng, đúng số lượng, chủng loại, còn nguyên niêm phong được thể hiện trong từng Bản án và Quyết định chuyển giao vật chứng, Quyết định thi hành án. Sau khi tiến hành kiểm tra, đối chiếu, toàn bộ vật chứng của 12 vụ án (vật chứng tiêu hủy là ma túy Heroin, dao, dây điện…). Việc tiêu hủy được thực hiện bằng phương pháp đốt cháy, làm biến dạng, làm mất tính năng sử dụng đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định. 

 

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Quá trình kiểm sát nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng và theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng và hình thức tiêu hủy vật chứng phù hợp./.

Giang Kiều Linh - VKSND huyện Tràng Định

1378 Lượt đã xem