Thứ năm, 18 Tháng 12 2014 08:26

Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị họp trực tuyến

Để chuẩn bị truyền hình hội nghị đến VKSND cấp huyện, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng tải hướng dẫn sử dụng để các đơn vị chủ động nghiên cứu và chuẩn bị, bộ cài sẽ gửi theo đường quản lý công văn đến tài khoản của các đồng chí được phân công./.

Hướng dẫn sử dụng Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16147 Lượt đã xem