Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 14:17

Hệ thống phần mềm và biểu mẫu thống kê hiện hành

   Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng tải bộ cài, và biểu mẫu thống kê hiện hành lên để các đơn vị chủ động trong việc cài đặt các bản cập nhật, sử dụng và khai thác hệ thống biểu mẫu và phần mềm.

 

TÊN BIỂU MẪU BIỂU MẪU THỐNG KÊ   BỘ    CÀI   GHI CHÚ

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết tố giác,
tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (biểu số 01/2013)

Thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,
kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (biểu số 02/2013)

Thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm (biểu số 03/2013)

Thống kê công tác thực hành quyền công tố và
kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự (biểu số 04/2013)

Thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự (biểu số 05/2013)

Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự
(biểu số 09/2013)

Tải về Tải về

Bản
cập nhật
28/5/2015

Thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam
và thi hành án hình sự (biểu số 06/2013)

Tải về Tải về  

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ,
kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm (biểu số 10/2013)

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ,
kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm (biểu số 11/2013)

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (biểu số 12/2013)

Tải về Tải về  

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm (biểu số 13/2013)

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm (biểu số 14/2013)

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (biểu số 15/2013)

Tải về Tải về  

Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (biểu số 16/2013)

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại,
tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát (biểu số 17/2013)

Thống kê công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp (biểu số 18/2013)

Tải về Tải về  
Thống kê công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp (biểu số 19/2013) Tải về Tải về  

Thống kê công tác kiểm sát thi hành án dân sự (biểu số 20/2013)

Tải về Tải về  

Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Tải về Tải về Bản 
cập nhật
21/5/2015

Mẫu Báo cáo bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần

Tải về Tải về  

Biểu mẫu thống kê liên ngành

Tải về Tải về  
Các phụ lục kèm theo báo cáo giam giữ tuần  Tải về  

sử dụng khi có số liệu

Biểu 21, 22 (Số vụ, bị can bị khởi tố, truy tố)

Biểu 21

Biểu 22

Tải về  

Biểu người chưa thành niên phạm tội

  Tải về  

Biểu ma túy

  Tải về  
Từ điển chung   Tải về  

 

 

17301 Lượt đã xem