Thứ sáu, 05 Tháng 7 2024 10:49

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện tham gia Chương trình ngày hội hiến máu "Giọt hồng Xứ Lạng năm 2024"

Ngày 4/7/2024, tại Hội trường Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Ban tổ chức Hành trình đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương tổ chức chương trình ngày hội hiến máu "Giọt hồng Xứ Lạng năm 2024". Chương trình thu hút đông đảo công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia đăng ký hiến máu.

Hưởng ứng ngày hội hiến máu "Giọt hồng Xứ Lạng năm 2024", Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện) đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Tham gia đợt này Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có 13 đồng chí đăng ký, trong đó có 10 đồng chí đủ điều kiện hiến máu, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn có 02 đồng chí đăng ký, có 02 đồng chí đủ điều kiện hiến máu, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc có 04 đồng chí đăng ký, có 02 đồng chí đủ điều kiện hiến máu.

 

Công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia hiến máu

Đây là hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của cán bộ ngành Kiểm sát với cộng đồng nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, hiến tặng những giọt máu khỏe mạnh của mình cho những người bệnh cần truyền máu là sự tiếp sức vô cùng ý nghĩa đến sự sống người bệnh./.

Thành Ngân - Văn phòng tổng hợp

Một số hình ảnh:

 

Công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn tham gia hiến máu

 

Công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc tham gia hiến máu

76 Lượt đã xem