Thứ ba, 25 Tháng 6 2024 17:08

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024

Sáng ngày 25/6/2024 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên ở 12 điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện).

 

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Viện kiểm sát hai cấp đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tập trung, quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết số 96 của Quốc hội; thực hiện nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong các mặt công tác như tỷ lệ kháng nghị án hình sự, dân sự được chấp nhận đạt 100%. Chủ động ban hành 58 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm trong các khâu công tác. Số vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng giảm 02 vụ so với cùng kỳ. Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm được chú trọng, trong đó chủ động ban hành 337 yêu cầu kiểm tra, xác minh đạt 100%. Chú trọng đề ra và nâng cao chất lượng, hiệu quả yêu cầu điều tra tỷ lệ đề ra yêu cầu điều tra đạt 104,2% vượt 14,2% so với chỉ tiêu của Ngành. Áp dụng theo thủ tục rút gọn đối với những vụ án có đủ điều kiện. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp xác định 66 vụ án trọng điểm; cùng với Tòa án hai cấp tổ chức 106 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm và 03 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được bảo đảm; Chủ động trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; xử lý kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 100%.

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị đã có 19 lượt ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc và giải đáp những vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về các vụ án liên quan đến tội Đánh bạc, Gây rối trật tự công cộng; vướng mắc trong cách tính thời hạn của bị can là người Chưa thành niên; vướng mắc trong công tác kiểm sát quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án; việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của các bị án treo, cải tạo không giam giữ. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, số hóa hồ sơ trong các vụ án, vụ việc…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Viện trưởng đã yêu cầu các đơn vị của Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết của cấp Ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp; Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ án hình sự về tội phạm tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2024 để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị tại các điểm cầu

Trong thời gian tiếp theo yêu cầu lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh, huyện) tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ-TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 132/QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 144/QĐ-TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng và công tác quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật công vụ, nội vụ, việc tự thanh tra, kiểm tra nội bộ. Đối với những Kiểm sát viên có án bị sửa, hủy cần thực hiện nghiêm túc việc tự nhận xét, phân loại, đánh giá; lãnh đạo đơn vị khi nhận xét, đánh giá, phân loại đối với cán bộ cần thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan, công tâm. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định các vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số; số hóa hồ sơ và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy. Quản lý và sử dụng đúng quy định kinh phí và tài sản công. Trong quá trình thực hiện các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để hướng dẫn giải quyết./.

                                    Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn

81 Lượt đã xem