Thứ sáu, 05 Tháng 7 2024 16:23

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng trực tiếp kiểm sát, điểm danh kiểm diện và phổ biến tuyên truyền pháp luật đối với người chấp hành án ngoài cộng đồng tại xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và trực tiếp xác minh, kết hợp tuyên truyền pháp luật đối với người đang chấp hành án hình sự trên địa bàn xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng do đồng chí Lành Đức Thảo - Phó Viện trưởng làm Trường đoàn, cùng tham gia đoàn có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Chi Lăng.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, qua việc kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhận thấy Ủy ban nhân dân xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ thi hành án ngoài cộng đồng từ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng. Quá trình quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ được Ủy ban nhân dân xã Y Tịch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hàng tháng Công an xã yêu cầu người chấp hành án viết bản tự nhận xét; Ủy ban nhân dân xã đánh giá, nhận xét và xếp loại người đang chấp hành ngoài cộng đồng căn cứ dựa trên các bản tự nhận xét của người chấp hành án; hàng quý tiến hành điểm danh, kiểm diện người chấp hành án tại cộng đồng, bổ sung phiếu kiểm danh kiểm diện theo đúng mẫu quy định; thực hiện đúng quy định pháp luật về việc đề nghị xét giảm thời gian thử thách.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã phát hiện một số thiếu sót, vi phạm như: việc ghi chép, theo dõi sổ sách chưa đầy đủ cột, mục; bản nhận xét của người đang chấp hành án tại một số hồ sơ thực hiện chưa đảm bảo.

 

Đoàn đã trực tiếp gặp, hỏi người chấp hành án, phổ biến một số nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án, toàn bộ người đang chấp hành án ngoài cộng đồng tại địa phương đều có mặt tại nơi triệu tập, các bị án đều cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

 

Kiểm sát viên trực tiếp xác minh, tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người đang chấp hành án

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã ban hành kết luận và kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhằm thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự trong thời gian tiếp theo./.

Nguyễn Thiện Tùng - VKSND huyện Chi Lăng

115 Lượt đã xem