Thứ năm, 13 Tháng 6 2024 09:47

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, Chi Lăng trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, Chi Lăng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 6 tháng đầu năm 2024. Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, Chi Lăng do đồng chí Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

 
Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bắc Sơn

Qua kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam; quản lý chặt chẽ hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam, không có trường hợp bị giam, giữ quá thời hạn; chế độ ăn ở, vệ sinh đối với người bị tạm giữ, tạm giam, các chế độ đặc biệt đối với người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang nuôi con nhỏ thực hiện đúng quy định; thực hiện tốt công tác quản lý thăm gặp, nhận quà; việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, trích xuất bị can, bị cáo để hỏi cung, xét xử được quản lý chặt chẽ, ghi chép đầy đủ.

 

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an huyện Chi Lăng

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, Chi Lăng đã ban hành kết luận, đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được để thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Thành Ngân tổng hợp tin bài

Một số hình ảnh trực tiếp kiểm sát:

 

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giam

 

 

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng kiểm sát trực tiếp điểm danh, kiểm diện và việc tổ chức lao động cho phạm nhân 

153 Lượt đã xem