Thứ tư, 29 Tháng 5 2024 15:37

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn “về đích sớm” chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, vừa qua, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn do đồng chí Dương Mai Phương - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với Ủy ban nhân dân các xã Long Đống, Chiêu Vũ, Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

 

Đoàn trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Ý

Tại các đơn vị được kiểm sát, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, trực tiếp làm việc với người chấp hành án tại địa phương. Qua đó, nhận thấy Ủy ban nhân dân các xã đã cơ bản thực hiện tốt quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương, không để xảy ra trường hợp người chấp hành án vi phạm quy định của pháp luật và phạm tội mới. Quá trình trực tiếp gặp, hỏi người chấp hành án tại địa phương, thấy rằng các bị án đều nhận thức được nghĩa vụ chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

 

Đồng chí Dương Mai Phương - Phó Viện trưởng trực tiếp làm việc với người chấp hành án tại Uỷ ban nhân dân xã Chiêu Vũ 

Kết thúc kiểm sát, Đoàn đã ban hành kết luận, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đoàn trực tiếp kiểm sát tại Uỷ ban nhân dân xã Long Đống

Tính đến thời điểm hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với 07/11 Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, đạt tỷ lệ 63,64%, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Đây là một trong những khâu công tác được Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn thực hiện "về đích sớm" nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 của đơn vị./.          

Ngọc Mai - VKSND huyện Bắc Sơn

106 Lượt đã xem