Thứ tư, 29 Tháng 5 2024 12:40

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Gia 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Gia (thời điểm kiểm sát từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/5/2024).

Đoàn do đồng chí Nông Quý Tạo - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, có sự tham gia giám sát của đồng chí Lâm Thế Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Gia.

 

Toàn cảnh buổi kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Gia báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Gia, Đoàn đã nghiên cứu sổ sách, các văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; gặp hỏi phạm nhân về việc chấp hành án. Qua công tác kiểm sát trực tiếp, nhận thấy về cơ bản: Sổ theo dõi, hồ sơ được mở và cập nhật đầy đủ, đúng quy định. Việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Gia vẫn còn một số tồn tại thiếu sót trong việc ghi chép tại các sổ.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia đã kết luận và yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Gia phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Nông Hà Sơn - VKSND huyện Bình Gia

109 Lượt đã xem