Thứ tư, 29 Tháng 5 2024 10:29

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chi Lăng

Vừa qua, tại trụ sở Công an huyện Chi Lăng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm phạm đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2023 đến ngày 10/5/2024). Đoàn kiểm sát do đồng chí Lành Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng làm Trưởng đoàn.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng đã mở các loại sổ theo đúng quy định; sổ đã cập nhật các nguồn tin thụ lý giải quyết. Việc lập hồ sơ cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật, các văn bản tố tụng, tài liệu kiểm tra, xác minh được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Cơ quan điều tra trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm như: Sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm, Sổ theo dõi phân công, kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm có bìa sổ không đúng mẫu theo quy định, việc cập nhật, ghi chép tại các cột mục còn chưa đầy đủ; Nội dung của Thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm trong một số hồ sơ thực hiện chưa đúng biểu mẫu theo quy định; một số vụ án có Quyết định trưng cầu giám định nhưng Cơ quan điều tra không gửi cho Viện kiểm sát; một số hồ sơ có Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm của Công an cấp xã gửi cho Cơ quan điều tra huyện không đúng thời hạn theo quy định…

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm được thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nguyễn Thiện Tùng - VKSND huyện Chi Lăng

95 Lượt đã xem