Thứ hai, 27 Tháng 5 2024 12:41

Tăng cường công tác phối hợp tổ chức các phiên tòa hành chính sơ thẩm rút kinh nghiệm

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức 03 phiên tòa hành chính sơ thẩm rút kinh nghiệm về "Khiếu kiện quyết định quản lý hành chính trong lĩnh vực đất đai", liên quan đến các Quyết định thu hồi đất về thực hiện dự án nút giao đường cao tốc vào khu công nghiệp, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án; Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, giữa người khởi kiện: Bà Hoàng Thị M; bà Dương Thị X; ông Hoàng Văn Q và người bị khởi kiện: Ủy ban nhân dân huyện H, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H.

Về công tác chuẩn bị, các Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án đã nghiên cứu hồ sơ, xây dựng báo cáo đề xuất, dự thảo phát biểu, đề cương hỏi và gửi tài liệu cho các đồng chí tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm theo quy định. Đồng thời, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, Kiểm sát viên đã thực hiện xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết vụ án bằng sơ đồ tư duy nhằm hệ thống toàn bộ thủ tục tố tụng, tài liệu, chứng cứ, nội dung của vụ án và căn cứ đề xuất hướng giải quyết vụ án.

 

Kiểm sát viên thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy

Tại phiên tòa, các Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng; hỏi các đương sự để làm rõ nội dung liên quan đến vụ án, đánh giá tính hợp pháp, có căn cứ của các quyết định hành chính bị khởi kiện trong việc thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ về đất trong trường hợp thu hồi đất. Phát biểu của Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, người tham gia tố tụng kể từ khi thụ lý đến trước khi Hội đồng xét xử nghị án, về việc giải quyết nội dung vụ án được Hội đồng xét xử chấp nhận.

 

 

Các Kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm

Sau phiên toà, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, các Kiểm sát viên tham gia phiên tòa tự nhận xét đánh giá việc thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm; các Kiểm sát viên tham dự đóng góp ý kiến và tiến hành đánh giá, xếp loại đối với các Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Ngọc Bích - Phó Viện trưởng đánh giá công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hành chính đã đảm bảo theo đúng Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong việc lựa chọn vụ án, phối hợp với Tòa án, nghiên cứu hồ sơ, xây dựng báo cáo án, đề cương hỏi, dự thảo phát biểu, trong đó Kiểm sát viên đã xây dựng báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy, công tác chuẩn bị đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần khắc phục để thực hiện tốt hơn ở các phiên tòa sau; đánh giá, xếp loại các phiên tòa rút kinh nghiệm đạt loại Giỏi.

 

Đ/c Hồ Ngọc Bích, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao kỹ năng cho Kiểm sát viên trong việc nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tại phiên tòa và là hình thức tự đào tạo tại chỗ cho cán bộ, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy giúp hệ thống hóa một cách đầy đủ toàn bộ vụ án, những người tham gia tố tụng và các tài liệu, chứng cứ, qua xây dựng sơ đồ tư duy cũng tạo thuận lợi, hỗ trợ tốt cho Kiểm sát viên trong việc báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án đến lãnh đạo Viện, dễ phát hiện các thiếu sót trong vụ án, hiệu quả cho hoạt động kiểm sát, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về chuyển đổi số./.

Nguyễn Thị Phương Mai - Phòng 9 Viện tỉnh

110 Lượt đã xem