VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng

Cập nhật: 23-06-2022 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 30

      Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 09).

      Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc. Qua đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ đã đi vào nề nếp; thủ tục, trình tự, nội dung của các buổi sinh hoạt cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo được vai trò hạt nhân sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị. Từ năm 2020 - 2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã tổ chức được 23 buổi sinh hoạt thường kỳ, 13 buổi sinh hoạt chuyên đề.

      Bên cạnh việc thực hiện đúng Hướng dẫn số 09 thì Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã có sự đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ như: Nội dung sinh hoạt Chi bộ thường kỳ luôn được Chi ủy chuẩn bị trước và gửi đến các đảng viên trước 03 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị tham luận hoặc ý kiến phát biểu. Khi tổ chức sinh hoạt Chi bộ tập trung thảo luận, góp ý và đề ra các giải pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tháng tới. Như vậy, vừa đảm bảo được thời gian sinh hoạt chi bộ theo quy định vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ. Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ đã thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những câu chuyện cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên đã được phân công sưu tầm từ kỳ sinh hoạt trước. Qua mỗi câu chuyện đó đã rút ra được những bài học bổ ích cho Chi bộ và mỗi đảng viên, giúp đảng viên có nhận thức sâu sắc, tự biết cách ứng xử khôn khéo, sáng suốt, biết chú ý lắng nghe để sử sự thận trọng, đúng mực, khoa học trong nghiên cứu và chất lượng hơn trong công việc.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Chi Lăng trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Viện kiểm sát

      Cũng với hình thức như trên, việc sinh hoạt chuyên đề cũng được Chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả. Nội dung sinh hoạt chuyên đề đã thể hiện được sự phong phú, đa đạng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, vừa thể hiện nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề từng năm, chuyên đề toàn khóa và công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị; các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; về giáo dục cách mạng truyền thống. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề có thể trình bày tóm tắt nội dung chuyên đề đã được chuẩn bị trước, sau khi các đảng viên tham luận hoặc có ý kiến đóng góp, đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề sẽ có những ý kiến phản hồi, để từ đó cùng nhau thảo luận, thống nhất các vấn đề mà chuyên đề đã đưa ra. Với cách làm này giúp đảng viên vừa nghiên cứu sâu về vấn đề cần trình bày, vừa nâng cao kỹ năng diễn thuyết trước tập thể.

      Để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong Chi bộ thì việc tự đánh giá chất lượng sinh hoạt theo các tiêu chí trong Phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ (ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09) luôn đảm bảo thực chất, khách quan. Qua đó giúp Chi bộ nhận thấy rõ những ưu điểm để phát huy, những hạn chế kịp thời khắc phục, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Từ năm 2020 - 2021, Chi bộ đánh giá chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ trung bình đạt từ 90 đến 98 điểm, đạt chất lượng tốt.

      Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn do Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng tổ chức ngày 21/6/2022, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng vinh dự được Ban Thường vụ Huyện uỷ Chi Lăng tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Hướng dẫn số 09.

      Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo để việc sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng cao và có chất lượng hơn.

Nguyễn Thị Vân - VKSND huyện Chi LăngTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang