VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Công đoàn phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn

Cập nhật: 19-04-2021 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 75

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ, ngày 29/01/2021 của Liên đoàn lao động huyện Chi Lăng về kiểm tra công tác Công đoàn năm 2021; Quyết định số 183/QĐ-LĐLĐ ngày 30/3/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác Công đoàn năm 2021.

Sáng ngày 15/4/2021, tại Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng phối hợp với đơn vị Bảo hiểm xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng tiến hành kiểm tra 04 Công đoàn cơ sở, gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê huyện Chi Lăng.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam như việc quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và văn bản của Công đoàn; việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Thủ trưởng đơn vị; việc duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành và ghi biên bản các cuộc họp của Công đoàn cơ sở; kiểm tra công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo; kiểm tra việc trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, quản lý nguồn tài chính công đoàn; thực hiện chính sách bảo hiểm, chính sách pháp luật đối với nữ lao động…

Đ/c Hoàng Đức Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện thông qua biên bản kết luận cuộc kiểm tra

Kết thúc kiểm tra Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở các đơn vị (trong đó có Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng). Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Công đoàn cơ sở các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và là một Công đoàn điểm để 108 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng học tập, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xuất sắc.

Đ/c Vi Trường Xuân, đại diện Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra, đồng chí Vi Trường Xuân đại diện cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện đối với các công đoàn cơ sở, cũng như tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát; đồng thời các Công đoàn cơ sở cần tăng cường, đẩy mạnh việc học tập, trao đổi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, khẳng định rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn.

Dương Thị Mai Hương – VKSND huyện Chi Lănghỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang