VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật: 16-04-2021 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 112

Thực hiện Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH 14, ngày 16/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 01/NQ - HĐND, ngày 04/02/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình về việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cấp huyện và các đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong các ngày 02/4/2021 và ngày 08/4/2021 đồng chí Nông Văn Cường, Viện Trưởng và đồng chí Trần Lệnh Hà, Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã tham gia Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tham dự cuộc tiếp xúc, tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc có tổng số 12 ứng cử viên, trong đó: Ứng cử viên cấp tỉnh 01 đại biểu; cấp huyện 01 đại biểu; đại biểu cấp xã, thị trấn 10 đại biểu với tổng số 140 cử tri được mời tham dự lấy ý kiến đánh giá, nhận xét.

Tại khối 10 phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có 178 cử tri được mời tham dự để lấy ý kiến đánh giá, nhận xét với 10 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó: Ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện: 01 người; cấp phường 09 người.

Tại hội nghị các cử tri đã được nghe danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, phường, thị trấn; nghe thông báo về các tiêu chuẩn và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND; tiểu sử tóm tắt của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, phường, thị trấn. Tiếp đó tại hội nghị các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, phường, thị trấn, các cử tri nhất trí biểu quyết đối với đồng chí Nông Văn Cường - Viện trưởng và đồng chí Trần Lệnh Hà - Phó viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 với số phiếu biểu quyết là 100% nhất trí cao.

Các cử tri tin tưởng 02 đồng chí sẽ trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân, là cầu nối chuyển tải các ý kiến của cử tri đến các cơ quan, chính quyền các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, gắn với mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, đảm bảo hạnh phúc của nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

Nông Đức Hoài - Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình. hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang