VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính Trị, Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư

Cập nhật: 01-06-2021 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 82

      Ngày 28/5/2021, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW.

      Dự Hội nghị có các đồng chí cấp ủy viên Đảng bộ, Chi bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

      Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đã quán triệt, triển khai một số nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW.

      Quán triệt, triển khai tại hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Bích - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đồng chí Nguyễn Thúy Liễu - Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó Viện trưởng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

      Hội nghị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; đồng thời vẫn đảm bảo an toàn phòng chống, dịch bệnh Covid-19. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã giúp đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục gắn văn kiện của Đảng với thực hiện công tác của ngành, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan vững mạnh./.

Hứa Thùy Nga - Phòng 15 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang