VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2021

Cập nhật: 18-01-2021 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 667

Ngày 15/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịchThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện Lãnh đạo các cơ quan tư pháp và một số Ban, Ngành của tỉnh. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Viện tỉnh, Lãnh đạo, cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tại 12 điểm cầu.

Trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong công tác thực hành quyền công tố đã chủ động yêu cầu kiểm tra, xác minh 100% đối với các tin báo, tố giác về tội phạm, chỉ tiêu đề ra yêu cầu điều tra đạt 109,24%, chỉ tiêu kháng nghị về hình sự trên cấp và dân sự được Tòa án chấp nhận đạt 100%, chỉ tiêu kiến nghị được cơ quan hữu quan chấp nhận đạt 100%, số người bị bắt, tạm giữ chuyển xử lý khởi tố đạt 99,53%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100% ; không có trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đình chỉ vì không phạm tội; kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án; phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm (về hình sự, dân sự). Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được chú trọng; ban hành 130 kiến nghịyêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm; các kiến nghị được tiếp thu thực hiện.Công tác Hợp tác quốc tế trong tương trợ tư pháp về hình sự được thực hiện tốt và đạt hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao đã biểu dương kết quả đạt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong năm 2020, đồng thời yêu cầu Viện KSND hai cấp Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, đặc biệt đề cao vai trò, ý thức nêu gương của người đứng đầu…Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật; thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; chủ động đề ra các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố, nắm chắc hoạt động điều tra. Cần tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm, cách điều hành để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới đặt ra; cần chủ động đề ra các giải pháp để thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét đối với các khâu công tác còn nhiều hạn chế yếu kém. Bên cạnh đó cần tăng cường kỷ cương kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên…

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị: Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp; tiếp tục tập trung triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của ngành Kiểm sát theo Kết luận số 84-KL/TW ngày 22/7/2020 của Bộ Chính trị đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.


Đ/c Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến

Thay mặt tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng chí Hồ Thị Lan Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyvà khẳng định: Năm 2021, ngành Kiểm sát Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp; Chỉ thị, Nghị quyết và các đạo luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành.


Đ/c Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ thi đua cho tập thể VKSND tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, Viện KSND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với các nội dung cụ thể nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021. Đồng thời công bố và traoBằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 Tập thể; Cờ thi đua của Viện KSND tối cao; tặng Cờ cho 04 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối ngành KSND năm 2020; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành của Viện KSND tối cao cho 6 đồng chí đang công tác ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện).

Đ/c Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cho 4 tập thể

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang