VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm giữa VKSND cấp cao tại Hà Nội với 28 VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Cập nhật: 13-07-2022 | Tin tức khác | Lượt xem: 84

Ngày 12/7/2022, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2022 giữa VKSND cấp cao tại Hà Nội với 28 VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo 28 VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và tập thể lãnh đạo, công chức VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, VKSND cấp cao tại Hà Nội và 28 đơn vị VKSND cấp tỉnh phía Bắc đã tổ chức quán triệt kịp thời Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao và các chỉ thị chuyên đề đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động; các cấp kiểm sát đều xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đột phá để tập trung thực hiện trong năm 2022. Kết quả, qua 6 tháng triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong công tác Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác cũng như trong công tác chỉ đạo, phối hợp giữa VKSND cấp cao và VKSND cấp dưới, qua đó, sẽ đề ra các giải pháp thiết thực để nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo VKSND các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt cơ chế phân cấp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành theo lĩnh vực, đơn vị và địa phương phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu của VKSND cấp cao tại Hà Nội và các đơn vị trực thuộc; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị đã sắp xếp, sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ hiện có cho các lĩnh vực công tác của đơn vị đảm bảo tính ổn định, linh hoạt; đồng thời tập trung quán triệt tới Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, VKSND cấp cao tại Hà Nội và 28 VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, tập trung giải quyết tốt các vụ án phức tạp, trọng điểm, án dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Phân công Kiểm sát viên tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên họp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Trong đó, một số đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp để tổ chức các phiên tòa bằng hình thức trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, VKSND các cấp đã có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kháng nghị, kiến nghị theo thẩm quyền; tích cực tổng hợp vi phạm và ban hành 2773 kiến nghị, 294 kháng nghị phúc thẩm, 34 kháng nghị giám đốc thẩm, 03 kháng nghị tái thẩm, 485 thông báo rút kinh nghiệm. Tỷ lệ chung về kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm các loại án được chấp nhận của VKSND cấp cao tại Hà Nội và VKSND cấp tỉnh vượt so với chỉ tiêu của Ngành; kiến nghị được các cơ quan hữu quan, các tổ chức, cá nhân tiếp thu, thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của VKSND cấp cao tại Hà Nội và 28 đơn vị VKSND cấp tỉnh đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2022. Những kết quả này đã đóng góp vào thành tích chung của toàn Ngành trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, VKSND cấp cao tại Hà Nội và các đơn vị VKSND cấp tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, các chỉ thị chuyên đề cũng như các kế hoạch, chương trình và hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tối cao; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung giải quyết các vụ án phức tạp, trọng điểm, án dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sự nêu gương của người đứng đầu; cán bộ, công chức tâm huyết, trách nhiệm với công việc, với phương châm “Biết nhiều việc, giỏi một việc” nhưng phải có phương pháp và cách làm hay, hiệu quả. Kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm theo thẩm quyền; tăng cường công tác chỉ đạo giữa VKSND cấp cao với các đơn vị VKSND cấp tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả đã đạt được của các đơn vị và đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức VKSND cấp cao tại Hà Nội và 28 VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; khắc phục những khó khăn; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao liên quan đến công tác Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động để hoàn thành tốt các chỉ tiêu của đơn vị trong 6 tháng cuối năm.

Nguồn: https://kiemsat.vn/hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-6-thang-dau-nam-giua-vksnd-cap-cao-tai-ha-noi-voi-28-vksnd-tinh-thanh-pho-khu-vuc-phia-bac-64066.html


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang