VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của ngành KSND

Cập nhật: 02-07-2021 | Tin tức khác | Lượt xem: 237

Ngày 01/7/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; Thủ trưởng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo, công chức một số đơn vị thuộc Văn phòng VKSND tối cao và Viện trưởng, Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Hà Nội. Tại điểm cầu Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có lãnh đạo Viện, Trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương. Tại điểm cầu VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh có lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng và Viện trưởng các Viện nghiệp vụ trực thuộc. Tại điểm cầu VKSND cấp tỉnh có lãnh đạo Viện, Trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có lãnh đạo Viện và một số Kiểm sát viên.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe, theo dõi Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm 2021 bằng video clip. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với đó, trước những ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm; để thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2021, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Viện trưởng VKSND tối cao đã sớm ban hành Chỉ thị công tác năm 2021, xác định rõ 04 mục tiêu lớn, gồm: Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo VKSND tối cao luôn coi trọng công tác cán bộ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, quyết định chất lượng công tác của toàn Ngành. Ban Cán sự đảng VKSND tối cao luôn thận trọng, khách quan và đặt yêu cầu công việc lên trên trong xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp kiểm sát. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Viện kiểm sát các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tập trung vào công tác đào tạo cán bộ với nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Về thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm toàn Ngành thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục xác định chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, là nhiệm vụ quan trọng nhất của đơn vị nghiệp vụ. Toàn Ngành đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các đạo luật về tư pháp; chú trọng và định kỳ tổng hợp những vướng mắc trong áp dụng pháp luật để giải đáp và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi kịp thời.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cho Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, ngày 17/5/2021, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đây là “đòn bẩy” để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác thống kê, lưu trữ; đồng thời, để khai thác sử dụng dữ liệu hiệu quả phục vụ công tác chuyên môn.

Toàn Ngành tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả hơn. Theo đó, mở rộng hợp tác song phương, đa phương với Viện kiểm sát, Viện công tố các cơ quan tư pháp, các tổ chức quốc tế; thúc đẩy đàm phán các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và tăng cường các hoạt động đối ngoại bằng các hình thức phù hợp. Đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Ngành nhằm xây dựng và khơi gợi lòng tự hào và trách nhiệm của cán bộ Kiểm sát; đồng thời, giúp cho xã hội và toàn thể hệ thống chính trị hiểu và tiếp tục chia sẻ, ủng hộ Ngành trong thực hiện nhiệm vụ;…

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của toàn Ngành trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời khẳng định, thời gian qua, mặc dù chịu nhiều tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện và Đảng ủy VKSND tối cao, toàn Ngành luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 để đề ra những biện pháp phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao để kịp thời xử lý, giải quyết, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội giao.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và sắp xếp, bố trí công chức phù hợp; tiếp tục tổ chức thực hiện một số biện pháp nâng chất đội ngũ Kiểm sát viên để bảo đảm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.

Tham gia tích cực, đầy đủ, trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; khẩn trương xây dựng các đề án về chức năng, nhiệm vụ của Ngành và ban hành các thông tư liên tịch thuộc trách nhiệm chủ trì, phối hợp; đẩy mạnh việc hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ, công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Cơ quan VKSND tối cao và toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; nâng hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm, hiệu quả các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, để kịp thời biểu dương những thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của Ngành, đại diện Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 05 tập thể và 70 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các tập thể được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, gồm: Ban Quản lý tòa nhà Trụ sở VKSND tối cao; Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy; Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai; Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai; Phòng Công nghệ thông tin, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao.

TG - TL
https://www.vksndtc.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-vksnd-toi-cao/vksnd-toi-cao-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-6-t-d2-t9352.htmlTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang