VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Cập nhật: 11-12-2020 | Tin tức khác | Lượt xem: 817

Ngày 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Đại hội.

Tham dự Đại hội có 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 2.020 đại biểu chính thức là các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sỹ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sỹ, các nhà khoa học,… được lập thành 133 Đoàn đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm
với đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Nhà Quốc hội

Đoàn đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân; đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao và 23 đại biểu được công nhận các danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Một số hình ảnh Đoàn đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X:

Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có phát biểu khai mạc Đại hội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2016 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Đại hội cũng tiến hành giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến, đại diện “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Trước đó, ngày 09/12/2020, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị, thông qua quy định của Đại hội, báo cáo tình hình đại biểu và chương trình Đại hội.

Nguồn: https://www.vksndtc.gov.vn/tin-hoat-dong-vksnd-toi-cao/nganh-kiem-sat-nhan-dan-tham-du-dai-hoi-thi-dua-ye-d2-t8706.html


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang