VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Tập huấn công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Cập nhật: 23-10-2020 | Tin tức khác | Lượt xem: 1261

Sáng ngày 22/10/2020, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Dương, Kiểm sát viên VKSND tối cao, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ 9 VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến tất cả các điểm cầu trong toàn Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tập trung vào quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung về: Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án dân sự; trao đổi, bổ sung một số biện pháp, kỹ năng, kinh nghiệm nhận diện vi phạm trong bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án để nâng số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp theo Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 18/10/2019 của VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự trong toàn Ngành.

Đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9, VKSND tối cao trình bày nội dung Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-VKSTC ngày 12/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Thành Dương, Kiểm sát viên VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Lê Thành Dương, Kiểm sát viên VKSND tối cao trình bày nội dung Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham dự phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-VKSTC ngày 15/10/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Phạm Hoàng Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, sau các ý kiến tham luận, lãnh đạo Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9), VKSND tối cao; Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao đã trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các nội dung công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình trong ngành KSND.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao Vụ 9, Vụ 10, Vụ 14 và các đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu Hội nghị, nhiều nội dung tham luận có chất lượng được trình bày tại Hội nghị thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành KSND đối với công tác giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của VKSND.

Bản chất của các Quy định được tập huấn lần này là hướng dẫn về công tác giải quyết, tham gia phiên tòa, công tác phát hiện vi phạm trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, về cơ bản đã được Hội nghị hoàn thành đúng tiến độ. Qua đó, các đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai nghiêm túc có hiệu quả các văn bản tập huấn ngày hôm nay; chủ động tập huấn trong đơn vị mình, nếu trong quá trình thực hiện có bất cập thì cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn.

Điểm cầu VKSND tỉnh Lạng Sơn

Nguồn: https://kiemsat.vn/tap-huan-cong-tac-giai-quyet-cac-vu-viec-dan-su-hon-nhan-va-gia-dinh-59323.htmlTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang