VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (đợt 4)

Cập nhật: 21-11-2022 | Thông báo | Lượt xem: 91

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (đợt 4)THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang