VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

Đề cương Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030""

Cập nhật: 28-12-2021 | Thông báo | Lượt xem: 417

      Đề cương Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030""

Tải file tại đây: Download THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang