VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo rút kinh nghiệm

Tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án

Cập nhật: 18-01-2022 | Thông báo rút kinh nghiệm | Lượt xem: 511

Tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án.

1. Công văn số 1738/TB-VKS-P8 ngày 29/12/2021: Tải file

2. Công văn số 72/TB-VKS-P8 ngày 14/01/2021: Tải fileTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang