VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo rút kinh nghiệm

Tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm án Dân sự - Hành chính

Cập nhật: 14-01-2022 | Thông báo rút kinh nghiệm | Lượt xem: 455

Tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm vụ án dân sự, hành chính

1. Thông báo số 1743/TB-VKS-DS ngày 30/12/2021: Tải fileTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang