VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

V/v khen thưởng thành tích trong PT thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và PT thi đua "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Cập nhật: 03-11-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 109

V/v khen thưởng thành tích trong PT thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 và PT thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Download: CV số 1415

                  CV số 1446THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang