VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022

Cập nhật: 07-01-2022 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 129

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiếm sát nhân dân năm 2022

Tải file: DownloadTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang