VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: 30-12-2021 | THI ĐUA - KHEN THƯỞNG | Lượt xem: 88

Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025

Tải file: Kế hoạch số 219THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang