VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Một số kinh nghiệm kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án

Cập nhật: 17-08-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 5149

      Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, nhằm đảm bảo việc trả lại đơn khởi kiện được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

      Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan thực hiện nghiên túc kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án theo quy định pháp luật. Đã kiểm sát 19/19 thông báo trả lại đơn khởi kiện (từ năm 2016 đến tháng 5/2020), lý do Tòa án trả lại đơn khởi kiện chủ yếu là do người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng không đủ hoặc không theo yêu cầu của Tòa án. Qua kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không có trường hợp nào Viện kiểm sát phải thực hiện quyền kiến nghị. 

      Qua thực tiễn kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan có một số kinh nghiệm như sau:

      Một là: Kiểm sát viên, Kiểm tra viên khi được phân công thực hiện công tác kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật có liên quan, kiểm sát chặt chẽ căn cứ trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và các quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015; Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Khi kiểm sát thông báo trả lại đơn khởi kiện Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện kiểm sát theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lập hồ sơ kiểm sát và phiếu kiểm sát theo Điều 8 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

      Hai là: Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công phải cập nhật theo dõi đầy đủ các thông báo trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của Tòa án (lưu ý ghi đầy đủ các tiêu chí như: Họ tên người khởi kiện; người yêu cầu; ngày, tháng, năm Tòa án nhận đơn khởi kiện; số, ngày, tháng, năm Tòa án ra quyết định trả lại đơn khởi kiện; Lý do trả lại đơn khởi kiện; ngày, tháng, năm Viện kiểm sát nhận được thông báo trả lại đơn khởi kiện của Tòa án… và các vi phạm trong việc trả lại đơn của Tòa án).

     Ba là: Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công kiểm sát phải nghiên cứu lý do trả lại đơn khởi kiện của Tòa án. Trường hợp lý do trả lại đơn khởi kiện là do đã quá thời hạn ghi trong Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà người khởi kiện không sửa đổi bổ sung, tài liệu chứng cứ hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng không đủ hoặc không đúng yêu cầu của Tòa án thì cần chú ý: Xác định theo căn cứ của pháp luật tố tụng và nội dung thì những tài liệu, chứng cứ mà Tòa án yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung là có căn cứ hay không? Trường hợp thiếu thì có thể thụ lý để giải quyết thì có đúng quy định pháp luật hay không? Việc Tòa án yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung tài liệu, chứng cứ có hợp lý không, bởi nhiều trường hợp Tòa án yêu cầu bổ sung những chứng cứ mà người khởi kiện không thể nào bổ sung được (ví dụ: trường hợp tài liệu, chứng cứ đang thuộc sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền, người khởi kiện không thể nào nào cung cấp cho Tòa án được mà chỉ trong quá trình giải quyết vụ án sau khi Tòa án thụ lý đương sự mới có thể yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ đối với những chứng cứ không thể tự mình thu thập được).

      Qua kiểm sát thấy việc trả lại đơn không có căn cứ thì yêu cầu Tòa án cung cấp cho Viện kiểm sát đơn khởi kiện của đương sự cùng với các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện do đương sự nộp, để xem xét thực hiện quyền kiến nghị của Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ, thực hiện thủ tục thụ lý đơn khởi kiện của người khởi kiện và tiến hành giải quyết vụ án theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự, tuy nhiên phải kết hợp với việc đương sự có khiếu nại hay không, để đảm bảo nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự theo quyết định tại Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự.

      Bốn là: Kiểm sát chặt chẽ công tác giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án về thẩm quyền, thủ tục, căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, cũng như chuẩn bị tốt phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án. Kiểm sát viên cần nghiên cứu các quy định tại Điều 194 BLTTDS năm 2015; Điều 12 và Điều 21 của Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT/VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp, sao chụp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn…

      Năm là: Cần xây dựng Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân cùng cấp trong công tác giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, nhất là từ khi thụ lý đơn khởi kiện, định kỳ 1 năm tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp. Qua đó, Viện kiểm sát có thể quản lý, theo dõi chặt chẽ hơn hoạt động kiểm sát trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.

Phương Thị Thơm - VKSND huyện Văn QuanTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang