VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Cập nhật: 30-05-2022 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 131

      Huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn là huyện miền núi có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, với diện tích 1.093,52 km2, dân số trên 55 nghìn người, có 5 dân tộc chủ yếu là Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa. Người dân huyện Bình Gia chủ yếu sinh sống bằng nghề nông lâm nghiệp. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng; số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Trong thời gian vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia đã phối hợp với các cơ quan trên địa bàn huyện quan tâm đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật đến đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Cuộc họp giao ban hàng tuần tại đơn vị

      Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chương trình công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia đã không ngừng đổi mới, đạt được một số kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền đầy đủ nội dung, chỉ tiêu bám sát Chương trình, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Để cho công tác tuyên truyền của đơn vị thật sự đi vào chiều sâu, tại mỗi cuộc họp giao ban hàng tuần, lãnh đạo Viện đã có những chỉ đạo sát sao, yêu cầu toàn thể công chức, nhân viên trong đơn vị nâng cao kỹ năng, chất lượng tuyên truyền, tích cực viết tin bài bảo đảm tính kịp thời, trung thực, hấp dẫn và chính xác.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa hình sự

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự

      Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tăng cường công tác phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án lựa chọn, xác định những vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm để xác định là án trọng điểm, xét xử rút kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các Kiểm sát viên đã tham gia 29 phiên tòa hình sự, 16 phiên tòa dân sự. Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà, thông qua mỗi phiên tòa Kiểm sát viên đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các bị cáo, các đương sự, những người có mặt tại phiên tòa. Với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, trong mỗi cuộc kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại của Ủy ban nhân dân các xã, tại Nhà tạm giữ hàng quý, đoàn kiểm sát thường lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các bị án, người bị tạm giữ, tạm giam. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành được 07 kiến nghị vi phạm của các cơ quan tư pháp và kiến nghị các thiếu sót, tồn tại của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hữu quan nhằm phòng ngừa tội phạm…

Thông qua công tác tiếp công dân hướng dẫn, phổ biến quy định của pháp luật đến với người dân

      Bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến với nhân dân địa phương nhất là người dân tộc thiểu số, đoàn viên, thanh niên. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, các văn bản quy phạm pháp luật khác về hình sự, đất đai, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, lao động, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo, phòng chống dịch bệnh Covid-19... Phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền đối với học sinh về ma túy học đường, an toàn giao thông, nhất là đối với đối tượng học sinh nữ về các hành vi xâm hại, đặc biệt là các hành vi xâm hại về tình dục, về tảo hôn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tuyên truyền pháp luật tại thôn Khuổi Lù, xã Thiện Thuật

      Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng khá lớn đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong năm, đơn vị đã phối với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Huyện Đoàn và các trường học trên địa bàn tổ chức được 03 phiên tòa giả định phong phú về nội dung tuyên truyền, tại trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bình Gia với phiên tòa giả định “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống hành vi sai phạm về pháo và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; tại trường Trung học phổ thông Pác Khuông với phiên tòa giả định “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống xâm hại sức khỏe, danh dự và phòng chống ma túy trong học đường” và trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Thiện Hòa với phiên tòa giả định “Tuyên truyền , phổ biến pháp luật về phòng chống hành vi xâm hại tình dục trẻ em”; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn và phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền đến hơn 80 lượt Nhân dân tại thôn Nà Lù, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia; Các đồng chí đoàn viên trong đơn vị tham gia 03 cuộc tuyên truyền về an toàn giao thông, ma túy học đường, hôn nhân gia đình.

Phiên tòa giả định tại Trường PTDTNT & THPT huyện Bình Gia

Phiên tòa giả định tại trường Trung học phổ thông Pác Khuông

Phiên tòa giả định tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Thiện Hòa

      Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đặc biệt là tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Bình Gia. Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong năm 2022 là tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành kiểm sát nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần giúp người dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Nông Thị Nhung - Viện KSND huyện Bình GiaTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang