VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Kỹ năng kiểm sát và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Cập nhật: 01-03-2022 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 336

      Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện là một hình thức chấp hành án phạt tù. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không phải chấp hành phần thời hạn phạt tù còn lại trong cơ sở giam giữ mà chấp hành thời gian thử thách trong thời hạn bằng thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại của hình phạt tù khi có đủ điều kiện được quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015.

      Tha tù trước thời hạn có điều kiện được triển khai thực hiện lần đầu tiên trong cả nước nhân dịp Quốc khánh 02/9/2018, sau đó hằng năm được tiến hành 03 đợt, thời điểm: sau khi hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Quý I, 06 tháng, năm theo quy định. Đối với tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2018 cho đến hết năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 93 phạm nhân; không chấp nhận 03 phạm nhân, đang cải tạo tại Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ Công an cấp huyện (đồng quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn).

      Với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện kiểm sát đã chủ động phối hợp với Trại tạm giam rà soát, nghiên cứu các hồ sơ phạm nhân; đồng thời phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh nghiên cứu các hồ sơ phạm nhân do các Nhà tạm giữ đề nghị. Trên cơ sở nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan đã yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các trường hợp không đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Qua hoạt động kiểm sát nhận thấy, một số đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện chưa chủ động, kịp thời thực hiện chức năng kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, như chưa rà soát, kiểm tra đối chiếu với các quy định về việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của Cơ quan Thi hành án hình sự cùng cấp; chưa kịp thời kiểm sát việc công bố, trao Quyết định, cấp giấy chứng nhận, tiền tàu xe (nếu có)… cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện nên chưa phát hiện những thiếu sót, vi phạm để thực hiện quyền yêu cầu hoặc kiến nghị.

      Ngày 18/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-VKSTC, Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện (có hiệu lực kể từ ngày ký). Đây là cẩm nang vô cùng quan trọng đối với cán bộ, Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ.

      Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian tới, Tác giả xin chia sẻ kỹ năng cơ bản khi kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau:

      1. Căn cứ pháp luật

      Căn cứ Điều 25, 26 Luật Tổ chức VKSND năm 2014; Điều 167, 168 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Chương V Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

      Căn cứ Điều 66 BLHS năm 2015; Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo; nghiên cứu giải đáp vướng mắc về kiểm sát thi hành án phạt tù của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hướng dẫn của ngành, liên ngành Trung ương, Thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao về công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện; Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 18/01/2022, ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện (viết tắt: Quyết định số 05).

      2. Kiểm sát việc lập hồ sơ (được quy định tại Điều 16, 17 theo Quyết định số 05)

      Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể áp dụng một hoặc kết hợp một số phương thức như yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tự kiểm tra việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; trực tiếp gặp, hỏi; xác minh, thu thập tài liệu, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan và trực tiếp kiểm sát hồ sơ xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

      Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công kiểm sát phải nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan và làm rõ các vấn đề: Trình tự, thủ tục xét, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện có đúng quy định tại Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 58 Luật Thi hành án hình sự, các Điều 4, 5, 6 và 7 Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Xác định có hay không có phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng chưa được lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; nếu có thì xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

      Trong quá trình kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, nếu phát hiện phạm nhân không đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện thì Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đưa ra khỏi danh sách; trường hợp phát hiện phạm nhân đủ điều kiện nhưng không được cơ quan có thẩm quyền đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện thì Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, lập hồ sơ, đưa vào danh sách đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

      Trường hợp phạm nhân đủ điều kiện, Viện kiểm sát đã yêu cầu nhưng cơ quan có thẩm quyền không lập hồ sơ hoặc đã lập hồ sơ nhưng cơ quan có thẩm quyền thẩm định không duyệt mà căn cứ không đúng quy định pháp luật thì Viện kiểm sát tiếp tục yêu cầu lập hồ sơ, đưa vào danh sách đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8).

      Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải báo cáo kết quả kiểm sát với lãnh đạo Viện kiểm sát, đề xuất xây dựng văn bản nêu rõ quan điểm của Viện kiểm sát về đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện để lãnh đạo Viện kiểm sát duyệt thể hiện rõ quan điểm.

      Trường hợp xét thấy việc tha tù trước thời hạn đối với phạm nhân ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đối với các trường hợp phạm tội về ma túy, tham nhũng, phạm tội có tổ chức; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm thì đề nghị Tòa án không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện và nêu rõ lý do.

      Kiểm sát chặt chẽ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Các văn bản, tài liệu phải được thu thập đầy đủ, như: Đơn xin tha tù trước thời hạn của phạm nhân kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn; bản sao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên (đối với trường hợp người bị kết án về tội ít nghiêm trọng thì không cần điều kiện này); văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí, các nghĩa vụ dân sự; tài liệu về cá nhân, hoàn cảnh gia đình của phạm nhân; kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù quý, 6 tháng, năm; quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc phạm nhân lập công (nếu có); văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn của cơ quan lập hồ sơ. Đối với văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn của cơ quan lập hồ sơ phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng các nội dung chính như: Số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản; họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền đề nghị; họ tên, giới tính, năm sinh, nơi cư trú của phạm nhân; nơi phạm nhân chấp hành thời gian thử thách; thời gian đã chấp hành án phạt tù; thời gian chấp hành án phạt tù còn lại; nhận xét và đề nghị của cơ quan lập hồ sơ.

      Kiểm sát viên phải nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát chặt chẽ, đối chiếu với sổ kỷ luật, tránh trường hợp phạm nhân bị kỷ luật hoặc chưa đủ điều kiện xếp loại nhưng vẫn xếp loại cải tạo khá, tốt để đề nghị xét tha tù.

      *Lưu ý: Các trường hợp đã bị kết án, nhưng đã được xóa án tích, có thể không được thể hiện trong Bản án nên cán bộ, Kiểm sát viên được phân công phải nghiên cứu kỹ các tài liệu trong hồ sơ (nếu cần yêu cầu xác minh, thu thập tài liệu làm rõ về nhân thân), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình sự; các trường hợp phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần, phạm tội đối với nhiều người, đều không phải là đối tượng được xem xét tha tù. Nghiên cứu kỹ về điều kiện thứ 5 “Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại”.

      3. Tham gia phiên họp và kiểm sát việc xét, quyết định (Hướng dẫn chi tiết tại Điều 18, 19 Quyết định số 05)

      Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên họp, phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 5, 6, 7 và kiểm sát Quyết định theo quy định tại khoản 8 Điều 368 BLTTHS năm 2015.

      Tại phiên họp Kiểm sát viên phải kiểm sát về trình tự, thủ tục, thời hạn và thành phần Hội đồng để phiên họp được thực hiện theo đúng quy định.

      Kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên phải kiểm tra Biên bản phiên họp để xác định tính có căn cứ về nội dung, diễn biến phiên họp và quyết định của Hội đồng.

      Viện kiểm sát kiểm sát việc gửi quyết định; kiểm sát về căn cứ, hình thức, nội dung quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án. Nếu phát hiện vi phạm, kịp thời tham mưu lãnh đạo Viện thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định.

      4. Kiểm sát việc công bố, cấp giấy chứng nhận và bàn giao hồ sơ (quy định tại Điều 21 Quyết định số 05)

      Theo quy định tại khoản 9 Điều 368 BLTTHS năm 2015, thì ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cơ sở giam giữ phải tổ chức công bố quyết định và thực hiện các thủ tục thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 11 Điều 368 BLTTHS, thì Viện kiểm sát có quyền kháng nghị, phạm nhân có quyền khiếu nại đối với quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. Do vậy theo quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019: “1. Ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải niêm yết danh sách phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại cơ sở giam giữ phạm nhân. Ngay sau khi quyết định tha tù trước thời hạn có hiệu lực pháp luật, Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm nhân. Thời gian thử thách được tính từ ngày quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực pháp luật."

      Như vậy sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ sở giam giữ phải niêm yết danh sách phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại cơ sở giam giữ. Ngay sau khi quyết định tha tù trước thời hạn có hiệu lực pháp luật (sau 15 ngày kể từ ngày ra quyết định), Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải trả tự do ngay sau khi công bố quyết định và thực hiện các chế độ đối với họ theo đúng quy định của pháp luật (cấp tiền tàu xe, quần áo và các chế độ... như đối với phạm nhân chấp hành xong án phạt tù).

      *Lưu ý: Cán bộ, Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ phải kiểm sát chặt chẽ, nếu phát hiện vi phạm cần đề xuất kịp thời kiến nghị, kháng nghị; đồng thời báo cáo bằng văn bản lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

      5. Kiểm sát thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 22, 23, 24 Quyết định số 05)

      Kiểm sát thủ tục tiếp nhận, bàn giao, lập và quản lý hồ sơ của cơ quan thi hành án hình sự;

      Kiểm sát việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã;

      Kiểm sát thời hạn trình diện, nhận xét báo cáo và bổ sung hồ sơ quản lý giám sát đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

      6. Kiểm sát việc kiểm điểm, xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính; kiểm sát thủ tục vắng mặt tại nơi cư trú (Điều 25, 26 Quyết định số 05)

      Kiểm sát viên được phân công phải kiểm sát chặt chẽ theo quy định tại các khoản 3, 4 Điều 66 BLHS năm 2015. Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của BLHS năm 2015.

      Trên thực tế còn vướng mắc về việc phạm nhân vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên, ví dụ như trường hợp phạm nhân đi khỏi địa phương không xin phép. Khi được triệu tập lần thứ nhất (hợp lệ) nhưng do phạm nhân không có mặt tại địa phương nên không nhận được và cũng không biết có giấy triệu tập, gia đình cũng không biết phạm nhân ở đâu. Do đó có triệu tập nhiều lần thì phạm nhân cũng không nhận được và không được biết. Như vậy có được coi là cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên không. Nếu không coi là cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì sẽ hết thời gian thử thách và không thể xử lý (Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân), vì vậy không có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Theo quan điểm của tác giả với những trường hợp tương tự như trên cần xác định là cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên, vi phạm thứ nhất là phạm nhân được triệu tập nhưng không có mặt, vi phạm thứ hai là việc phạm nhân đi khỏi địa phương không xin phép chính quyền địa phương theo quy định. Tuy nhiên vướng mắc này chưa được liên ngành cấp trên hướng dẫn cụ thể.

      7. Kiểm sát việc Tòa án rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 30, 31, 32 Quyết định số 05)

      Kiểm sát viên phải kiểm sát quá trình chấp hành thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Khi họ đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan Thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

      Việc lập hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo.

      Trên thực tế một số Cơ quan Thi hành án hình sự có thẩm quyền chưa nghiên cứu kỹ văn bản nên có hồ sơ đề nghị không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đó là “…và lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh tổ quốc… được cơ quan cấp tỉnh trở lên khen thưởng”. Vì vậy Kiểm sát viên khi được phân công nhiệm vụ phải kiểm sát trình tự và hồ sơ một cách chặt chẽ, đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

      Điều kiện “…lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh tổ quốc… được cơ quan cấp tỉnh trở lên khen thưởng” từ khi chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện được thi hành từ năm 2018 đến nay tỉnh Lạng Sơn chưa có trường hợp nào đủ điều kiện để được xem xét rút ngắn thời gian thử thách.

      Qua thực tiễn công tác kiểm sát, còn có một số khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được hướng dẫn kịp thời, như: Chưa có hướng dẫn cụ thể của Ngành, liên ngành về công tác kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an các cấp. Do vậy đa số Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp không biết và cũng không thực hiện hoạt động kiểm sát trong lĩnh vực này dẫn đến có trường hợp không đủ điều kiện, có trường hợp đủ điều kiện nhưng không được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bị án, Viện kiểm sát cùng cấp không phát hiện những vi phạm này.

      Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện (Quyết định số 05), qua nghiên cứu vẫn còn một số vướng mắc đó là đối tượng kiểm sát chưa đề cập đến Nhà tạm giữ hoặc Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về điều kiện “Khi về địa phương không ảnh hưởng đến an ninh trật tự” dẫn đến cấp cơ sở dễ cảm tính trong nhận xét, ảnh hưởng đến việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện của các cơ sở giam giữ.

      Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện, xin đề xuất một số giải pháp sau:

      Một là, Kiểm sát viên khi được phân công thực hiện nhiệm vụ cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhập, nắm chắc các quy định như Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự, các Nghị định, Thông tư liên tịch và các văn bản pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự nói chung và công tác tha tù trước thời hạn nói riêng. Quá trình kiểm sát cần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, tổng hợp vi phạm, kịp thời báo cáo Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

      Hai là, Thường xuyên trao đổi, học hỏi, tham khảo kinh nghiệm đối với các đơn vị làm tốt công tác này để khắc phục những vướng mắc, hạn chế, thiếu sót, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên (nếu có vướng mắc).

      Ba là, Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nghiêm túc chấp hành đúng, đủ các quy định của pháp luật và Quy chế nghiệp vụ như: Mở sổ theo dõi, lập hồ sơ, thu thập, bổ sung các tài liệu; thường xuyên rà soát, đánh giá tổng hợp rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời các hạn chế tồn tại để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

      Bốn là, Lãnh đạo đơn vị phải nắm bắt, quản lý chặt chẽ, có biện pháp chỉ đạo, giải quyết, gắn với kiểm tra, hướng dẫn; kịp thời khen thưởng cũng như phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cán bộ, Kiểm sát viên để xảy ra vi phạm, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

      Năm là, Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để có biện pháp hướng dẫn, tháo gỡ; gắn trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc phát hiện vi phạm pháp luật, sơ hở, thiếu sót; xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, kiên quyết kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và chấm dứt vi phạm. Đề ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện.

      Sáu là, Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án hình sự với Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự và Tòa án nhân dân cùng cấp.

      Qua kinh nghiệm thực tế công tác của bản thân trong hoạt động kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tôi tổng hợp chia sẻ trong bài viết này, nội dung bài viết tuy chưa thật đầy đủ, toàn diện nhưng phần nào giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh, huyện có kiến thức, kỹ năng cơ bản khi thực hiện hoạt động công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của đồng nghiệp và bạn đọc để bổ sung đầy đủ, toàn diện, nhằm phục vụ thiết thực, hiệu quả công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian tới./.

Trần Hồng - Phòng 8 Viện tỉnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang