VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp trong kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình

Cập nhật: 08-08-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 3850

      Kiểm sát việc giải quyết các vụ,việc dân sự, hôn nhân và gia đình (HNGĐ) là một trong các công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nhằm đảm bảo việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐcó căn cứ, kịp thời, đúng pháp luật. 

      Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầuđến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc công nhận một sự kiện pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự, HNGĐ, công nhận về quyền dân sự, HNGĐ cho mình, việc khởi kiện hoặc yêu cầuđủ các điều kiện do pháp luật quy định thì Tòa án sẽ thụ lý vụ, việc và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ, việc, Tòa án phải thông báo văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ, việc. Khi Viện kiểm sát cùng cấp nhận được thông báo về việc thụ lý vụ, việc do Tòa án cùng cấp gửi, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác kiểm sát vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình được thực hiện. 

      Để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hiện kiểm sát thông báo thụ lý vụ, việc dân sự và các quyết định tố tụng do Tòa án gửi đến theo quy định, công tác tham mưu, tổng hợp của đơn vị phải cập nhật vào sổ công văn đến, sổ quản lý nghiệp vụ và lập hồ sơ kiểm sát để lãnh đạo viện phân công cho Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với vụ, việc Tòa án đã thụ lý.

      Tùy thuộc vào tình hình thực tế, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phân công cán bộ thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp có sự khác nhau, nhưng phải bảo đảm để lãnh đạo đơn vị quản lý, nắm được đầy đủ số vụ, việc Tòa án thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật, Quy chế nghiệp vụ của ngành, kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án để kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

      Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã phân công một đồng chí Chuyên viênlàm công tác tham mưu, tổng hợp trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, việc thực hiện cụ thể như sau:

      1.Tiếp nhận thông báo thụ lý, lập hồ sơ ban đầu và tham mưu cho lãnh đạo Viện phân công Kiểm sát viên

      Sau khi văn thư của đơn vị nhận và vào sổ công văn đến thông báo về việc thụ lý của Tòa án, văn bản này được chuyển trực tiếp đến bộ phận kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ. Sau khi tiếp nhận, cán bộ tham mưu, tổng hợp sẽ tiến hành vào sổ thụ lý, việc vào sổ thụ lý được thực hiện ngay sau khi nhận được thông báo thụ lý, cán bộ tham mưu, tổng hợp phải điền đúng, đầy đủ các cột, mục, đảm bảo đúng chính tả, rõ ràng, không tẩy xóa, như:

      - Số vụ,việc dân sự được thụ lý, số văn bản thông báo về thụ lý vụ việc.

      - Thời gian thụ lý và thời gian của văn bản thông báo thụ lý.

      - Quan hệ tranh chấp/Việc yêu cầu.

      - Thông tin của đương sự.

      Đây là những thông tin cần thiết bởi nếu Tòa án đã thụ lý vụ việc nhưng không gửi hoặc gửi chậm thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát thì số thụ lý của Tòa án, thời gian ghi trong sổ kiểm sát cũng không theo thứ tự,qua đó sẽ phát hiện được việc Tòa án có vi phạm về thời hạn ra thông báo thụ lý, không gửi hoặc gửi chậm thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát.

      Trên cơ sở nội dung thông báo thụ lý của Tòa án, cán bộ tham mưu, tổng hợp lập hồ sơ kiểm sát và chuyển đến lãnh đạo Viện phân công Kiểm sát viên tiến hành công tác kiểm sát theo quy định, cán bộ tham mưu, tổng hợp sẽ dự thảo và trình ký Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sựtheo Mẫu số 01/DS ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt QĐ 204), sau đó chuyển Kiểm sát viên được phân công kiểm sát.

      Giai đoạn sau khi tiếp nhận thông báo thụ lý vụ án, sau khi bộ phận văn thư vào sổ, cán bộ tham mưu, tổng hợpsẽ là người trực tiếp tiếp nhận các văn bản tố tụng mà Tòa án gửi cho Viện kiểm sát, bao gồm: Thông báo thụ lý đơn yêu cầu phản tố của bị đơn, thông báo thụ lý đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bản án, các quyết định giải quyết vụ án,…Cán bộ tham mưu, tổng hợp sau khi xem xét, cập nhật đầy đủ các loại sổ sách theo dõi sẽ báo cáo lãnh đạo và chuyển kịp thời các văn bản này cho Kiểm sát viên được phân công.

      Trên cơ sở sổ sách quản lý nghiệp vụ, cán bộ tham mưu, tổng hợp phải cập nhật đầy đủ các quyết định tố tụng phát sinh trong vụ án, thường xuyên rà soát, kiểm tra thời hạngiải quyết vụ án của từng Kiểm sát viên, thông báo cho Kiểm sát viên đối với các trường hợp sắp hết hạn, báo cáo để lãnh đạo nắm được và đôn đốc, nhắc nhở Kiểm sát viên trong quá trình công tác.Tổng hợp vi phạm, báo cáo lãnh đạo Viện và dự thảo kiến nghị trong trường hợp cần thiết.

      2.Tiếp nhận hồ sơ vụ,việc

      Đối với cácviệc dân sự, HNGĐ, các vụ án dân sự, HNGĐthuộc trường hợp Kiểm sát viên tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm Tòa án phải chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 15 ngày đối với vụ án và 07 ngày đối với việc dân sự, HNGĐ kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án. Tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình, việc tiếp nhận hồ sơ vụ việc dân sự, HNGĐ do đồng chí cán bộ tham mưu, tổng hợp của bộ phận thực hiện.

      Việc chuyển hồ sơ phải được thực hiện bằng đường bưu chính hoặc chuyển trực tiếp, trong trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu chính thì cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra niêm phong, nếu niêm phong không còn nguyên vẹn thì phải lập biên bản xác nhận ngay tình trạng hồ sơ, có xác nhận của nhân viên bưu chính, báo cáo lãnh đạo đơn vị đồng thời báo ngay cho Tòa án chuyển hồ sơ để phối hợp giải quyết. Trường hợp niêm phong nguyên vẹn nhưng tài liệu trong hồ sơ bị thiếu so với bảng kê danh mục tài liệu kèm theo thì phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để lập biên bản ngay và thông báo cho Tòa án chuyển hồ sơ để phối hợp giải quyết.

      Trường hợp hồ sơ vụ,việcdân sự được chuyển trực tiếp thì việc giao nhận hồ sơ do Tòa án chuyển cho Viện kiểm sát được thực hiện tại trụ sở Viện kiểm sát. Cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra kỹ từng trang tài liệu, đối chiếu bảng kê danh mục tài liệu với tài liệu đã được đánh số bút lục có trong hồ sơ. Sau đó tiến hành lập biên bản việc giao nhận, ghi rõ số bút lục có trong hồ sơ, hồ sơ chia thành bao nhiêu tập, mỗi tập có bao nhiêu bút lục, tình trạngcủa hồ sơ. Biên bản có chữ ký và họ tên của những người tiến hành giao nhận hồ sơ, thực hiện theo Mẫu số 09/DS ban hành kèm theo QĐ 204.

      Sau khi kết thúc việc giao nhận, cán bộ tham mưu, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Viện và chuyển hồ sơ vụ án cho Kiểm sát viên được phân công để chuẩn bị cho các công tác tiếp theo.

      3.Công tác tham mưu, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo

      Trên cơ sở cập nhật về thụ lý trong sổ quản lý nghiệp vụ, cán bộ tham mưu, tổng hợp thực hiện công tác tổng hợp số liệu, làm báo cáo, thống kế kết quả, khối lượng chất lượng công tác để xây dựng báo cáo kết quả chung của đơn vị. Khi thực phải lưu ý thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn về chế độ báo cáo của Ngành như báo cáo tuần, tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề đảm bảo về nội dung, hình thức và gửi Viện kiểm sát cấp trên qua đường truyền nội bộ của ngành đồng thời gửi bản cứng qua đường văn thư theo quy định.

      Ngoài ra, cán bộ tham mưu, tổng hợpphải tiến hành cập nhật phần mềm quản lý án dân sự theo quy định của Ngành và tổng hợp số liệu để xây dựng báo chuyên đề theo yêu cầu của Viện kiểm sát cấp trên khi cần thiết.

       4. Thực trạng và giải pháp để nâng cáo chất lượngcông tác tham mưu, tổng hợp

      Trong thời gian qua việc tham mưu, tổng hợp của cán bộ được phân công đã thực hiện cập nhật vào sổ quản lý nghiệp vụ, lập hồ sơ vụ án, nhận hồ sơ vụ án do Tòa án chuyển đến. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông báo thụ lý và tiếp nhận hồ sơ vẫn có một số sai sót như: Một số thông báo thụ lý chưa cập nhật sổ quản lý nghiệp vụ; việc tiếp nhận hồ sơ còn qua loa, sơ sài, chưa kịp thời phát hiện vi phạm để tham mưu cho lãnh đạo Viện kiến nghị yêu cầu khắc phục những thiếu sót của Tòa án trong việc thụ lý và gửi hồ sơ vụ án.

      Nguyên nhân, do cán bộ tham mưu, tổng hợp bố trí, sắp xếp công việc chưa khoa học, hợp lý. Mặt khác, do việc gửi thông báo về việc thụ lý, các văn bản tố tụng và Hồ sơ vụ việc dân sự, HNGĐ chuyển sang Viện kiểm sát phụ thuộc phần lớn vào Tòa án, có nhiều thời điểm hồ sơ chuyển sang nhiều, liên tục, thường vào cuối năm tổng kết nên dẫn đến thiếu sót nêu trên.

      Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, HNGĐ, cụ thể như sau:

      Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạođối với khâu công tác tham mứu, tổng hợp kiểm sát giải quyết án dân sự, HNGĐ. Lãnh đạo Viện cần kiểm tra, đôn đốc kịp thời tại các cuộc họp định kỳ của đơn vị, không để trường hợp chậm trễ trong hoạt động kiểm sát việc thụ lý của Tòa án, đồng thời thường xuyên quan tâm, nhắc nhở cán bộtham mưu, tổng hợp thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

      Hai là, cán bộtham mưu, tổng hợp tự nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác. Tự học tập và nghiên cứu các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

      Tổng hợp những vi phạm của Tòa án, báo cáo lãnh đạo Viện để trao đổi với Tòa án về những khó khăn, vướng mắc, vi phạm hay mắc phải trong qua trình ban hành thông báo thụ lý, trong quá trình giao nhận hồ sơ tại các cuộc họp liên ngành. Thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành, thường xuyên trao đổi chặt chẽ với Tòa án giai đoạn đầu mới thụ lý vụ án.

      Ba là, giao cho một đồng chí cán bộ chuyên trách thực hiện công táctham mưu, tổng hợp của bộ phận kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ,theo dõi chặt chẽ đầu vào của các văn bản, tài liệu tố tụng để kịp thời cập nhật sổ sách theo dõi trước khi chuyển trực tiếp cho Kiểm sát viên. Việc lập hồ sơ ban đầu và nhập phần mềm quản lý nghiệp vụ do cán bộ tham mưu, tổng hợp đảm nhiệm, quản lý thống nhất. Cán bộ tham mưu, tổng hợp kịp thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở Kiểm sát viên, báo cáo lãnh đạo khi có vấn đề phát sinh.

      Bốn là, tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện vi phạm và khắc phục vi phạm trong công tác tham mưu, tổng hợp trongviệc thụ lý kiểm sát án dân sự, HNGĐ.

Thùy Trang - Viện KSND huyện Lộc BìnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang