VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cập nhật: 26-10-2017 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 2387

    Trong những năm qua đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trên địa bàn huyện, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương.

      Trên cơ sở quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Viện kiểm sát huyện Cao Lộc đã quán triệt, triển khai gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm mục đích chuyển tải đến người dân về các quy định của pháp luật để nhân dân nắm rõ hơn, hiểu biết hơn về pháp luật và từ đó có ý thức tự giác chấp hành pháp luật bằng các hình thức như:

     Thứ nhất: Phổ biến pháp luật trực tiếp, cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải thích pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

     Trong thời gian từ năm 2015 đến 06 tháng đầu năm 2017 kết quả thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, đây cũng là công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, đó là: Hoạt động về Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được gần 200 tin; Công tác Thực hành quyền công tố Kiểm sát các vụ án hình sự trên 250 vụ/450bị can, bị cáo; Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính của Toà án trên 300 vụ việc. Kiểm sát thi hành án dân sự trên 1500 việc; Kiểm sát việc tạm giữ gần 250 người, tạm giam trên 400 người và kiểm sát thi hành án hình sự trên 500 bị án(gồm thi hành án phạt tù, án treo, cải cải tạo không giam giữ); Lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện kiểm sát đã tiếp hơn 50 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết hơn 90 đơn/70 việc.

     Qua đó đã tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhiều chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải thích pháp luật cho những người bị xử lý về hình sự như bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự; các đương sự trong vụ án dân sự, hành chính, vụ việc thi hành án và những người khác có liên quan. Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Viện kiểm sát luôn chủ động lắng nghe, tìm hiểu sâu sắc về tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có phương án trực tiếp trả lời, giải thích cặn kẽ, “thấu tình, đạt lý” cho công dân đến khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện bức xúc, kéo dài, khiếu kiện đông người hoặc gây mất ổn định về an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó tích cực tham gia công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên các lĩnh vực hình sự, dân sự.

     Việc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đã có tác động tích cực, giúp cho ngành Kiểm sát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

     Thứ hai: Phổ biến pháp luật thông qua công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính tại phiên toà.

     Tham gia xét xử mỗi năm trên 200 vụ việc hình sự, dân sự, hành chính, VKSND đã lồng ghép để phổ biến, giáo giục pháp luật trong nhân dân. Phổ biến các quy định của pháp luật tại phiên toà như: chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm; các biện pháp đấu tranh, chống vi phạm, tội phạm và giải pháp phòng ngừa tội phạm; đặc biệt là giải pháp phòng ngừa các loại tội phạm phổ biến như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm về ma tuý, tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khoẻ của con người... Các quy định của pháp luật về đất đai, quyền sở hữu, hợp đồng, pháp luật về thừa kế, hôn nhân và Gia đình, lao động, bình đẳng giới...cũng đã được Kiểm sát viên tham gia phiên toà xét xử các vụ án dân sự, hành chính phổ biến, phân tích, giáo dục tới hàng trăm lượt người có mặt tại phiên toà xét xử những vụ án này.

     Hàng năm có gần 20 vụ án hình sự xác định là án điểm được đưa ra điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm, tội phạm và gần 20 vụ án hình sự được xét xử lưu động, thu hút nhiều người dân tham dự. Các vụ án được xét xử lưu động là các vụ án nghiêm trọng, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm như: Các vụ án ma tuý, cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về an toàn giao thông...Tại phiên toà, Bản cáo trạng và Bản luận tội của Viện kiểm sát được công bố như “một lời cảnh tỉnh” cho tất cả mọi người về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, về cách ứng xử của mỗi công dân trước pháp luật và trách nhiệm của xã hội; của cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường... và của từng cá nhân trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, con, em mình; góp phần tăng cường hiểu biết pháp luật, ứng xử theo pháp luật trong đời sống, sinh hoạt, tác động tích cực tới toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Thông qua hoạt động xét xử (đặc biệt là các phiên tòa xét xử lưu động); qua đó nhận thức, hiểu biết về pháp luật của người dân được nâng lên, tạo sự chuyển biến cơ bản về ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, nên đây là hình thức tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực và dễ dàng đi vào đời sống nhân dân. Những người tham dự phiên tòa được chứng kiến toàn bộ diễn biến quá trình giải quyết, xét xử một vụ việc cụ thể, họ sẽ hiểu rõ hơn pháp luật quy định đối với từng trường hợp như thế nào và bị xử lý ra sao, từ đó sẽ có ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật.

     Thứ ba: Phổ biến pháp luật thông qua Trang tin điện tử của ngành Kiểm sát Lạng Sơn.

     Các cán bộ, Kiểm sát viên tích cực tham gia viết bài. Nội dung được đăng tải tập trung chủ yếu vào việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; hàng năm đã có nhiều tin, bài có tính thời sự, chuyên đề, chuyên sâu có chất lượng cao được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ngành kiểm sát Lạng Sơn, thu hút nhiều sự chú ý, theo dõi của các độc giả.

     Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc có đồng chí Viện trưởng là Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thông qua công tác Hội đồng nhân dân xuống cơ sở thực hiện tiếp xúc, nắm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân; qua đó trao đổi nói chuyện, nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân có liên quan đến hoạt động tư pháp, liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát; Phổ biến và giải thích các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó, góp phần tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

     Với kết quả công việc đã làm được trong thời gian quan, Lãnh đạo cán bộ công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao lộc nhận thấy, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Viện kiểm sát sẽ góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng là thể chế hoá đường lối chính sách của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện và áp dụng pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng cũng là thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân./.

Nguyễn Phúc Bình - Phó Viện trưởng VKSND huyện Cao LộcTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang