VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Tăng cường Kiến nghị vi phạm pháp luật để phòng ngừa vi phạm pháp luật

Cập nhật: 19-05-2017 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 2053

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiến nghị vi phạm pháp luật để phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp.

     Thông qua các hoạt động của mình, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phát hiện hành vi, quyết định của một số đơn vị trong hoạt động tư pháp trên địa bàn có vi phạm và sơ hở thiếu sót trong quản lý khi thực hiện công tác chuyên môn; việc ban hành Kiến nghị nhằm để khắc phục những vi phạm và thực hiện tốt hơn về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn trong thời gian tới.

     Đối với công tác kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật: Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc nhận thấy thời gian qua các cơ quan Công an, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự huyện và UBND cấp xã trong hoạt động tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của mình, đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ về công tác chuyên môn, các thủ tục đúng qui định pháp luật. Tuy nhiên cũng cho thấy vẫn còn có những thiếu sót, vi phạm: Trong công tác giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, trong công tác quản lý người tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và dân sự.

     Về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm: Viện kiểm sát thông qua công tác thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về xâm phạm tính mạng sức khỏe, các vụ án ma túy trên địa bàn, đã ban hành 2 kiến nghị đối với UBND xã, nơi địa bàn có loại tội phạm nêu trên có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua, để có biện pháp tăng cường công tác quản lý, vận động, tuyên truyền giáo dục Pháp luật đến các Thôn, Bản, Nhà trường, từng Hộ dân về an ninh trật tự, các hành vi đánh nhau gây thương tích cần thực hiện giải quyết đúng qui định pháp luật như Luật hòa giải ở cơ sở, Luật xử lý vi phạm hành chính, Hình sự ... Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của chất ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Chính quyền địa phương phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy có hiệu quả.

     Việc ban hành các bản Kiến nghị đối với các vi phạm về tư pháp nêu trên của Viện kiểm sát, gửi đến Cơ quan đơn vị đã được chấp nhận khắc phục, các cán bộ trực tiếp làm chuyên môn của các cơ quan đơn vị rút kinh nghiệm, góp phần đảm bảo các hoạt động tư pháp trên địa bàn đúng qui định pháp luật đề ra.

     Để đạt kết quả trên, các Cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị luôn bám sát Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác Kiến nghị, thông qua chức năng hoạt động Kiểm sát phát hiện những hành vi, Quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp có vi phạm pháp luật; xem xét những nguyên nhân và điều kiện của tình hình vi phạm, những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý Nhà nước có kiến nghị đến các cơ quan hữu quan đề ra những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm và ngăn ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra.

     Tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới về công tác Kiến nghị vi phạm đã phòng ngừa vi phạm trong hoạt động tư pháp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc tiếp tục bám sát các kế hoạch công tác của Viện kiểm sát tỉnh, xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể trong từng lĩnh vực Kiểm sát, đề ra nhiệm vụ và thường xuyên đánh giá mức độ kết quả công tác đạt được, không xem nhẹ khâu công tác nào; chú ý các dạng vi phạm thường lặp lại trong lĩnh vực tư pháp cụ thể, tránh phát sinh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp mà không bị phát hiện để kiến nghị chấn chỉnh khắc phục, ngoài ra cũng phải theo dõi sát kết quả thực hiện kiến nghị của các cơ quan, đơn vị bị Kiển nghị. Qua công tác này, góp phần đấu tranh phòng, chống vi phạm tội phạm có hiệu quả, tìm ra các nguyên nhân và điều kiện của tình hình vi phạm, tội phạm để có biện pháp kiến nghị, đề xuất phù hợp đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Kiểm sát cũng như vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát trong phòng ngừa vi phạm, tội phạm trên địa bàn./.

Nguyễn Phúc Bình- VKSND huyện Cao Lộc THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang