VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn - đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật: 12-10-2015 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 17354

     Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn xác định là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, từ đó nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ của tỉnh nên tình hình trật tự trị an có những diễn biến phức tạp; phát sinh nhiều tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại.v.v. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Viện KSND thành phố Lạng Sơn

     Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã gắn việc học tập với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đồng thời triển khai nhiều giải pháp để chỉ đạo, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong công tác tuyên truyền, Chi bộ đã tổ chức nhiều buổi học tập chuyên đề về làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những câu chuyện kể về Bác trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng thời xây dựng bản chuẩn mực đạo đức theo tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của đảng viên theo Quy định về những điều đảng viên không được làm, tiêu chuẩn nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" với tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Bản chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Chi bộ xác định là tiêu chí phấn đấu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý và là căn cứ kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc đánh giá cán bộ, bình xét thi đua hằng năm.

     Qua hơn 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, luôn chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ý thức học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, trau dồi về năng lực chuyên môn được nâng lên, hằng năm 100% đảng viên trong Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; nhiều lượt cán bộ, đảng viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, được tặng Bằng khen, Giấy khen; được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân. Trong công tác lãnh đạo việc thực hiện chuyên môn, Chi bộ luôn bám sát Chỉ thị, Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện kiểm sát cấp trên, chỉ đạo Chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và xây dựng kế hoạch công tác thực hiện đầy đủ. Kết quả công tác hằng năm Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn luôn đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra; tập thể liên tục được công nhận "Tập thể lao động xuất sắc", được tặng Cờ " Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 năm liền Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố được Thành ủy Lạng Sơn công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh, năm 2012 được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và được Thành ủy Lạng Sơn tặng Giấy khen.

     Từ việc“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện lối sống và chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ngành, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Kim Thoa  THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang