VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nữ Kiểm sát viên làm theo lời Bác

Cập nhật: 07-05-2021 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 1300

Trong những năm qua, Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan. Thấm nhuần sâu sắc Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn", ngành Kiểm sát Lạng Sơn đã có nhiều đảng viên, cán bộ, quần chúng phấn đấu, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để hoàn thiện bản thân, trong đó tiêu biểu là đồng chí Mông Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Bí thư Chi bộ Dân sự - Giam giữ, Thi hành án, Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật là công việc rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi mỗi Kiểm sát viên phải nắm vững các quy định của pháp luật về dân sự, hành chính...để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước. Đặc biệt là đối với Lạng Sơn, với đặc thù là một tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ lớn, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Vì vậy mỗi Kiểm sát viên phải tận tâm, tận lực trong thực thi nhiệm vụ. Từ những trăn trở đó cùng với nhận thức về trách nhiệm được phân công, đồng chí Mông Thị Mai Phương đã luôn tích cực học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản luật, quy định, hướng dẫn của Ngành để tham mưu tốt cho lãnh đạo Viện trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự - hành chính cũng như trong công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị đối với Viện Kiểm sát cấp huyện, kịp thời phát hiện vi phạm để tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành các quyết định kháng nghị, kiến nghị.

Đ/c Mông Thị Mai Phương cùng tập thể Phòng 9 Viện tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập, Lộc Bình họp sau khi kết thúc phiên tòa rút kinh nghiệm.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, đồng chí Mông Thị Mai Phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng tiến hành tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Chuyên đề số 05-NQ/BCSĐ ngày 23/01/2017 và ban hành Nghị quyết Chuyên đề số 19-NQ/BCSĐ ngày 17/3/2020 về “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính”, chuyên đề này được Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp áp dụng trên thực tế, qua đó chất lượng kiểm sát giải quyết án của hai cấp được nâng lên rõ rệt, đồng thời đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, do đó để thực hiện tốt khâu công tác này đồng chí Mông Thị Mai Phương luôn đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện, thường xuyên trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót của cơ quan Nhà nước để tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị có căn cứ, đúng pháp luật nên số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp được nâng lên, các quyết định kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận luôn đạt trên 95%, tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận đạt 100%. Các chỉ tiêu nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm sát án dân sự - hành chính của Viện Kiểm sát nhân dân Lạng Sơn luôn đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành.

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể (đ/c Mông Thị Mai Phương bên phải, đại diện Phòng 9 nhận Huân chương)

Với những đóng góp và phấn đấu của bản thân, đồng chí đã được khen tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; năm 2018, 2020 được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016 - 2021. Tập thể Phòng 9 do đồng chí phụ trách được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân 03 năm liên tục từ năm 2018 đến năm 2020. Đặc biệt trong năm 2020, tập thể Phòng 9 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Mông Thị Mai Phương là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn học tập, noi theo về tinh thần, sự tận tâm trong công việc, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"./.

Hứa Thùy Nga Phòng Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang