VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ Viện KSND thành phố Lạng Sơn sinh hoạt chuyên đề

Cập nhật: 02-04-2018 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 4224

   Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, Đảng viên. Ngày 30/3/2018 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt với chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Chi bộ phân công chuyên đề cho Chi đoàn Viện KSND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị trên cơ sở tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên để.

    Tại buổi sinh hoạt các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tham gia thảo luận làm rõ đối với cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân thể hiện ở việc nguyên cứu kỹ các văn bản pháp luật, tích cực trao đổi với đồng chí, đồng nghiệp để tìm ra giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, không thụ động, dấu dốt, để từ đó có những quyết định chính xác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các ý kiến cho rằng việc nói đi đôi với làm là tự mình phải có trách nhiệm với công việc được phân công, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cần chủ động rà soát có kế hoạch hoàn thành công việc theo mốc thời gian cụ thể. Đối với thế hệ trẻ, Đoàn viên thanh niên của đơn vị để nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, Đoàn viên thanh niên cần phải năng động, sáng tạo, đi đầu trong các hoạt động, phong trào thanh niên, không đùn đẩy trách nhiệm, không so bì cá nhân.

    Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Lâm Thị Lệ Hằng, Bí thư Chi bộ đã nhấn mạnh các cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần học tập phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong lời nói và việc làm hằng ngày, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong thời gian tới và những năm tiếp theo cần có nhiều mô hình, cách làm cụ thể hơn nữa để hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phạm Văn Hưng_VKSND TP Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang