VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Bài phát biểu khai mạc trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Cập nhật: 18-03-2013 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 2944

Nhân dịp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn khai trương Trang thông tin điện tử , đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu khai trương.

   Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đồng chí Viện trưởng:

  Thưa toàn thể các đồng chí!

    Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng về công tác tư tưởng của Đảng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

    Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian qua Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, chỉ đạo, động viên, khuyến khích cán bộ công chức trong ngành tăng cường công tác nghiên cứu nghiệp vụ, viết tin bài trao đổi kinh nghiệm, các hoạt động của ngành Kiểm sát Lạng Sơn. Đồng thời tập trung nguồn lực cho việc xây dựng Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

    Để chuẩn bị cho việc thành lập và hoạt động của Trang thông tin điện tử, tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo gồm 6 đồng chí, tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm 5 đồng chí, Ban biên tập gồm 12 đồng chí để chuẩn bị các điều kiện về thủ tục pháp lý cũng như cơ sở vật chất cho hoạt động của Trang thông tin. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để bồi dưỡng về kỹ năng viết tin, bài, đưa tin về hoạt động của ngành, nghiệp vụ biên tập, kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình cho đội ngũ cộng tác viên từ các phòng Viện tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố với sự tham gia truyền đạt của các đồng chí đến từ Tạp chí Kiểm sát. Về cơ sở hạ tầng thông tin cũng được lãnh đạo Viện quan tâm. Đến nay được trang bị 01 máy chủ, 01 máy chiếu, máy ảnh v.v; hệ thống mạng LAN và gần 100% máy tính trong cơ quan được nối mạng Internet.

    Qua một thời gian chạy thử nghiệm và tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động, Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, kiểm sát viên trong ngành, nhiều cộng tác viên đã tích cực tham gia viết tin, bài, kịp thời phản ảnh những thông tin về hoạt động ở Viện Kiểm sát hai cấp đến bạn đọc. Thông tin đăng tải trên website Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấp cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, công khai chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước và trao đổi thông tin nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động chung của Ngành.

    Trong quá trình xây dựng Trang thông tin điện tử, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn luôn nhận được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Sở Thông tin Truyền thông Lạng Sơn, đến nay Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã được cấp phép và chính thức đi vào hoạt động.

    Để Trang thông tin của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn hoạt động đi vào chiều sâu và có hiệu quả, cần có sự quan tâm trước hết là của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, của toàn thể cán bộ, kiểm sát viên và bạn đọc trong và ngoài ngành. Đề nghị lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp nâng cao nhận thức, xác định nhiệm vụ tuyên truyền và hoạt động của Trang thông tin điện tử là nhiệm vụ chính trị, từ đó có biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ, kiểm sát viên tích cực tham gia viết tin, bài, trao đổi thông tin về hoạt động của đơn vị, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các cấp các ngành và nhân dân cả nước đang hăng hái tham gia góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì yêu cầu về hoạt động tuyên truyền để cán bộ, kiểm sát viên trong ngành và công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về chế định Viện Kiểm sát trong Hiến pháp càng đòi hỏi cao hơn về tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát Lạng Sơn trước yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

    Thưa toàn thể các đồng chí!

     Với ý nghĩa sâu sắc đó, thay mặt tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tôi xin long trọng tuyên bố khai trương Trang Thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

     Xin trân trọng cảm ơn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Sở Thông tin Truyền thông Lạng Sơn đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý cho hoạt động của Trang thông tin. Cảm ơn công ty Vinaweb- đơn vị đã thiết kế và thi công Trang thông tin điện tử; cảm ơn Viện Kiểm sát nhân dân dân thành phố Hải Phòng đã chia sẽ với chúng tôi những kinh nghiệm trong việc thiết lập và hoạt động của website; cảm ơn đội ngũ công tác viên của Viện Kiểm sát hai cấp đã đồng hành cùng Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong suốt thời gian qua.

    Trong thời gian tới, Trang thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn mong tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Sở Thông tin Truyền thông Lạng Sơn, của các cấp, các ngành và sự quan tâm của các đơn vị.

    Xin trân trọng cảm ơn! THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang