VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia, Văn Lãng trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Uỷ ban nhân dân xã

Cập nhật: 03-08-2022 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 67

      Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân các huyện Bình Gia, Văn Lãng phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; Ủy ban nhân dân xã Bắc Việt, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia kiểm sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Yên

      Qua kiểm sát thấy: Ủy ban nhân dân các xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Sổ sách, hồ sơ theo dõi của người chấp hành án được lập đầy đủ; việc gặp hỏi trực tiếp những người chấp hành án đều đã được giải thích quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019; việc thu thập, quản lý tài liệu có trong hồ sơ được thực hiện đầy đủ; định kỳ hằng tháng người được hưởng án treo đã có bản tự kiểm điểm nhận xét việc chấp hành án và được nhận xét đầy đủ.

      Tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm: Tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng việc thực hiện nhận xét, báo cáo trong quá trình chấp hành án của người chấp hành án và của Cơ quan quản lý giám sát giáo dục nhận xét sai thời điểm chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an; chưa thực hiện việc xây dựng báo cáo hàng tháng về việc chấp hành án theo điểm k khoản 1 Điều 86 Luật Thi hành án hình sự; một số hồ sơ bản tự nhận xét còn tẩy xóa, việc kiểm điểm chưa được nghiêm túc.

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng kiểm sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh, xã Bắc Việt

      Kết thúc kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia, Văn Lãng đã ban hành kết luận đề nghị Ủy ban nhân dân các xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia và Uỷ ban nhân dân xã Bắc Việt,xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được và kiến nghị yêu cầu Uỷ ban nhân dân xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Thành Ngân tổng hợp tin bàiTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang