VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Cập nhật: 18-10-2021 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 152

      Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự (CQTHAHS) Công an tỉnh Lạng Sơn năm 2021, tiến hành kiểm tra đối với hai CQTHAHS cấp huyện (CQTHAHS Công an thành phố Lạng Sơn, CQTHAHS Công an huyện Chi Lăng) và hai Uỷ ban nhân dân cấp xã (UBND phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, UBND xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng) trong công tác thi hành án hình sự.

      Tham gia phối hợp cùng Đoàn kiểm sát có đại diện lãnh đạo và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn và Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng.

      Qua 08 ngày làm việc từ ngày 20/9/2021 đến ngày 29/9/2021 tại 05 đơn vị, nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát từ 01/8/2020 đến 31/8/2021 CQTHAHS Công an hai cấp tỉnh Lạng Sơn làm tốt công tác tham mưu, chủ động giúp Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban hành kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo công tác thi hành án hình sự trên địa bàn; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; bắt truy nã đối tượng trốn thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng trong tình hình mới; triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021; đồng thời chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp tổ chức tập huấn cho lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự cấp huyện và Công an cấp xã, các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; làm tốt công tác rà soát, lập hồ sơ xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục can, phạm nhân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án hình sự; quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người có án phạt tù còn ở ngoài xã hội và người đã chấp hành xong án phạt tù; chủ động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với UBND cấp xã. Công tác phòng, chống dịch bệnh covid - 19 được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

      Đồng thời Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Trong công tác thi hành án hình sự chủ yếu tập trung vào nội dung chỉ đạo mà chưa đi sâu vào kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, giám sát, giáo dục người bị kết án và những bất cập trong việc bổ sung hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ nên hiệu quả công tác này chưa cao; tình trạng phân loại, đánh giá xếp loại đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ không đúng quy định; các nhận xét, báo cáo của UBND cấp xã chưa thực hiện đúng quy định; nhiều trường hợp người được hưởng án treo có đủ điều kiện được rút ngắn thời gian thử thách nhưng không được UBND cấp xã báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự để đề nghị rút ngắn thời gian thử thách.

      Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát tổng hợp thông qua dự thảo kết luận, qua tiếp nhận những ý kiến đóng góp, giải trình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kết luận chính thức./.

      Một số hình ảnh kiểm sát:

Đoàn kết luận đối với CQTHAHAS Công an thành phố Lạng Sơn và UBND phường Đông Kinh

Kiểm tra tại CQTHAHS Công an huyện Chi Lăng

Đoàn kết luận đối với CQTHAHS Công an huyện Chi Lăng và UBND xã Chi Lăng

Đoàn Kết luận tại CQTHAHS Công an tỉnh Lạng Sơn

Trần Hồng - P8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang