VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Hội nghị giao ban công tác Kiểm sát Quý III năm 2021

Cập nhật: 15-09-2021 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 420

      Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 15/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Ngày 15/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Kiểm sát Quý III năm 2021.

      Chủ trì Hội nghị trực tuyến đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên Trung cấp; Viện trưởng, Phó Viện trưởng cấp huyện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên ở 12 điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

      Hội nghị giao ban công tác Kiểm sát Quý III năm 2021 nhằm đánh giá việc thực hiện Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2021 và thực hiện các khâu công tác 9 tháng năm 2021, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác theo kế hoạch năm 2021.

      Trong 9 tháng năm 2021, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành; tập trung, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 96 của Quốc hội và của Ngành; một số chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành. Đã phối hợp với cơ quan tư pháp thực hiện tốt Quy chế phối hợp, kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động tư pháp để ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

      Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số chỉ tiêu chưa đạt theo yêu cầu của Ngành vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện tỉnh

      Tại Hội nghị đã có 19 ý kiến tập trung chủ yếu về những khó khăn trong quá trình thực nhiệm công tác chuyên môn, nghiệp và kết quả chỉ tiêu đạt và chưa đạt qua từng khâu công tác của các đơn vị.

      Kết thúc hội nghị đồng chí Viện trưởng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những thiếu sót, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

      Trong 03 tháng cuối năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện) cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của Ngành, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xác định đầu năm với chủ đề "Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới công tác đánh giá cán bộ; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp" và khâu công tác đột phá trong kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; Phối hợp thực hiện kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác minh điều kiện Thi hành án dân sự, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát. Hạn chế mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung có lỗi của Kiểm sát viên. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 của quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Làm tốt công tác Văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các vụ án báo cáo theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm túc công tác phân loại, đánh giá cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng. Chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, nội vụ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các khâu công tác phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Ngành, của Quốc hội, thực hiện tốt các khâu công tác đột phá đã xác định trong năm 2021. Phấn đầu thi đua, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)./.

Toàn cảnh Hội nghị (Chụp ảnh màn hình)

Thu Huyền - Văn phòng tổng hợpTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang