VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, Tràng Định trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự

Cập nhật: 02-07-2021 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 307

      Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, Tràng Định đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng và Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Qua kiểm sát nhận thấy: Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, phân công người có uy tín trong cộng đồng để trực tiếp giám sát, giáo dục bị án. Người được hưởng án treo đang chấp hành thời gian thử thách tại địa phương đã được Ủy ban nhân thị trấn thường xuyên quan tâm theo dõi, giám sát, yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tạo điều kiện được lao động, học tập và tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

      Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn trực tiếp kiểm sát phát hiện một số thiếu sót tồn tại của Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ như: Ra Quyết định phân công cán bộ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án còn chậm. Tại các Bản tự nhận xét và Bản nhận xét hàng tháng còn nhận xét gộp nhiều tháng thành 01 bản. Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng khắc phục vi phạm.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

      Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, Tràng Định đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Mỏ, Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Thành Ngân tổng hợpTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang