VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Hoạt động nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập trực tiếp kiểm sát Thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Lâm ca.

Cập nhật: 21-05-2021 | Hoạt động nghiệp vụ | Lượt xem: 195

Nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục; đảm bảo quyền bầu cử của người chấp hành án tại cộng đồng, ngày 19/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Lâm Ca.

Qua kiểm sát nhận thấy: Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận hồ sơ người chấp hành án, tiến hành phân công cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án, bổ sung các tài liệu của hồ sơ thi hành án tương đối đầy đủ theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự, lập sổ theo dõi người chấp hành án và cập nhật đầy đủ thông tin trong sổ, ghi chép rõ ràng, đầy đủ cột, mục sạch sẽ… Tuy nhiên qua kiểm sát còn phát hiện một số vi phạm như một số hồ sơ không có chữ ký của đại diện UBND xã trong biên bản làm việc với người chấp hành án; không có thông báo triệu tập người chấp hành án đến làm việc tại UBND xã, không có biên bản làm việc với người chấp hành án, vi phạm quy định tại các điểm a, b, d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Đ/c Hoàng Long-Phó Viện trưởng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Sau khi tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong thi hành án hình sự đối với UBND xã, đoàn tiếp tục kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại UBND xã, qua đó phát hiện 01 trường hợp người thi hành án đã chấp hành xong án phạt tù nhưng UBND xã không đưa vào danh sách cử tri, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập đã trao đổi với UBND xã để bổ sung theo đúng quy định đảm bảo được quyền bầu cử của công dân.

Kiểm tra danh sách cử tri tại UBND xã Lâm Ca

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Hoàng Long - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn kiểm sát đề nghị Ủy ban nhân dân xã Lâm Ca tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, đồng thời tổ chức chỉ đạo khắc phục vi phạm đã được đoàn kiểm sát chỉ ra trong cuộc kiểm sát trực tiếp./.

Nông Quang Thịnh-VKSND huyện Đình LậpTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang