VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số

Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị họp trực tuyến

Cập nhật: 18-12-2014 | Công nghệ thông tin _ Chuyển đổi số | Lượt xem: 12421

Để chuẩn bị truyền hình hội nghị đến VKSND cấp huyện, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng tải hướng dẫn sử dụng để các đơn vị chủ động nghiên cứu và chuẩn bị, bộ cài sẽ gửi theo đường quản lý công văn đến tài khoản của các đồng chí được phân công./.

Hướng dẫn sử dụng Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang