VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đề ra 5 chương trình trọng tâm

Cập nhật: 28-09-2020 | Tin tức khác | Lượt xem: 5026

LSO-Chiều nay (27/9), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã làm việc phiên cuối cùng và bế mạc.

 

 

Dự phiên bế mạc đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ; đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Uỷ viên Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội Tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp tại Đại hội vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội cũng đã thống nhất mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7 – 7,5%. Cơ cấu kinh tế (GRDP) đến năm 2025 là: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 17 – 18%, khu vực công nghiệp – xây dựng 25 – 26%, khu vực dịch vụ 52 – 53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 – 5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 2.900 – 3.000 USD. Lượng khách du lịch đến năm 2025 đạt 4.400.000 lượt người; doanh thu du lịch đạt 5.200 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8 – 9%; Thu nội địa tăng bình quân 8 – 9%; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 115 xã; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 (theo tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020) là dưới 3%; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 65%; Đến năm 2025, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 80%; Số trường học đạt chuẩn quốc gia đến 2025 là 300 trường; Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2025 là 60%; Đến năm 2025, số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 200 xã.  Có 11,5 bác sỹ và 32,3 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí bằng hoặc lớn hơn 5%; Giảm phạm pháp hình sự hằng năm bằng hoặc lớn hơn 3%; Trồng rừng mới hằng năm đạt 9.000 ha; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 65%; Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 99%; Đến năm  2025 tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%; Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%; Kết nạp đảng viên mới hằng năm là 2.000 đảng viên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%; Tỷ lệ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 95%.

Cùng đó, Đại hội thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 5 chương trình công tác trọng tâm. Đó là: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt ở mức cao các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các lực lượng xã hội và các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, tạo  chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới đòi hỏi phải giải quyết. Hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân; nói đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất.

Thay mặt Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá để xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

TỔ PV ĐẠI HỘI ĐẢNG
 
 
 
 
 
 

 



THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang