VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020

Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020

Cập nhật: 09-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1774

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020

Cập nhật: 08-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1268

    Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020

Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020

Cập nhật: 08-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1447

    Xem thêm

Hướng dẫn lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi VKSND tối cao Trung Quốc

Hướng dẫn lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi VKSND tối cao Trung Quốc

Cập nhật: 08-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1529

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

Cập nhật: 07-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2156

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020

Cập nhật: 07-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1907

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020

Cập nhật: 07-01-2020 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2476

   Xem thêm

NGHỊ QUYẾT 96/2019/QH14 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

NGHỊ QUYẾT 96/2019/QH14 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Cập nhật: 25-12-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 1978

NGHỊ QUYẾT 96/2019/QH14 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DO QUỐC HỘI BAN HÀNH Xem thêm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019)

Cập nhật: 13-08-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2730

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2019) Xem thêm

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

Cập nhật: 13-08-2019 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2621

Luật Đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) Xem thêm



THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang