VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Luật Cư trú 2020

Luật Cư trú 2020

Cập nhật: 07-05-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 4

    Xem thêm

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Cập nhật: 06-05-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 9

    Xem thêm

Quy chế xét tặng giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị" của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quy chế xét tặng giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị" của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cập nhật: 23-04-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 50

    Xem thêm

LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 2020

LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM 2020

Cập nhật: 16-04-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 48

   Xem thêm

Công văn số 1066/VKSTC-V12: Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Công văn số 1066/VKSTC-V12: Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Cập nhật: 12-04-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 140

    Xem thêm

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Cập nhật: 17-03-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 237

    Xem thêm

Đề nghị phản ánh tin giả trực tuyến

Đề nghị phản ánh tin giả trực tuyến

Cập nhật: 16-03-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 118

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác hợp tác pháp chế và cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Hướng dẫn công tác hợp tác pháp chế và cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Cập nhật: 09-02-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 259

    Xem thêm

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Cập nhật: 28-01-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 338

    Xem thêm

Chương trình công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

Chương trình công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

Cập nhật: 21-01-2021 | CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT | Lượt xem: 819

    Xem thêmhỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang